AO Johansen har aflagt regnskab for første halvår af 2022. Og der blev sat nye rekorder. Højeste omsætning nogensinde, og højeste resultat nogensinde.

Flot, AO

Hovedtallene er :

• Omsætningen i 2. kvartal 2022 blev på 1.318,8 mio. kr., hvilket er 130,0 mio. kr. eller 10,9 % højere end
i 2. kvartal 2021. I 2. kvartal 2022 var der en arbejdsdag mere sammenlignet med sidste år. I 1. halvår
2022 blev omsætningen på 2.570,1 mio. kr., hvilket er 150,7 mio. kr. eller 6,2 % højere end i samme
periode sidste år. I 1. halvår 2022 var der det samme antal arbejdsdage som sidste år.
• Resultat af primær drift (EBIT) blev 92,3 mio. kr. i 2. kvartal 2022, svarende til en overskudsgrad på
7,0 %, mod hhv. 76,5 mio. kr. og 6,4 % i 2. kvartal 2021. I 1. halvår 2022 blev resultat af primær drift
(EBIT) 177,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 6,9 %, mod hhv. 158,6 mio. kr. og 6,6 % i 1.
halvår 2021.
• Resultat før skat i 2. kvartal 2022 på 90,9 mio. kr. er 11,8 mio. kr. højere end i 2. kvartal sidste år.
I 1. halvår 2022 blev resultat før skat på 176,8 mio. kr., hvilket er 16,1 mio. kr. højere end sidste år.
Overskudsgraden målt på resultat før skat udgjorde 6,9 % i 2. kvartal mod 6,7 % i 2. kvartal 2021.
Indtjeningsforøgelsen er et resultat af det øgede salg, mens den øgede overskudsgrad er opnået via
øget bruttomargin. Bruttomarginen er i 1. halvår øget med 0,9 procentpoint i forhold til samme periode
sidste år.