Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Fjernvarme er et guldæg

Brian Vad Mathiesen.,professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet var en af Folkemødets på Bornholms stærke klimastemmer i Techteltet. Fjernvarmen er et guldæg, konkluderer han, og han forsætter: “Gennen en række analyser og forskningsprojekter har jeg og mine kollegaer undersøgt, om der er brug for fjernvarme i fremtidens energisystem. Både i Danmark og i Europa. Den entydige konklusion er, at det bliver dyrere og mindre effektivt, hvis vi ikke har fjernvarme. Historisk har fjernvarmedækningen udviklet sig fra en niche til en teknologi, hvor næsten 70% af alle boliger har fjernvarme. Al den stund at det også giver et mere effektivt...

Læs mere

Dyr kommune-sjusk i Haderslev

Haderslev Kommune har haft udbud. Haderslev kommune evaluerede de indkomne tilbud forkert og overtrådte loven. En af de bydende krævede erstatning. Haderslev kommune indrømmede fejl, men nægtede erstatning. Nu er erstatningssagen afgjort ved Klagenævnet for Udbud. Haderslev skal til lommerne. Udover udgifter til advokater- til begge sager-, udover udgifter til medarbejdere – til begge sager, skal Haderslev Kommune betale 600.000 i erstatning, plus procenterente samt sagsomkostninger. Pinligt Haderslev. Sagen drejer sig om et udbud på asfaltarbejde. I august sidste år fastslog Klagenævnet, at det var i strid med loven, at Haderslev Kommune havde valgt SR gruppen som vinder. SR...

Læs mere

“Vi har savnet reel debat”

I en stor annoncekampagne vil TEKNIQ Arbejdsgiverne sætte fokus på de udfordringer, landets virksomheder står overfor og opfordre til politiske initiativer indenfor især tre centrale områder. TEKNIQ påpejer, de seneste ugers valgkamp har i altoverskyggende grad fokuseret på velfærdsløfter, mens det har været småt med forslag til, hvordan man vil sikre optimale mulighed for vækst i dansk erhvervsliv – og dermed økonomisk vækst i Danmark. I takt med at valgtrommerne stilner af, opfordrer TEKNIQ Arbejdsgiverne derfor til, at den nyvalgte regering rettet blikket mod de udfordringer, landets virksomheder står overfor på daglig basis. Derfor lancerer brancheorganisationen i dag en...

Læs mere

Godt humør på Spildevandsudstilling

  I forbindelse med Spildevandsteknisk Forenings årsmøde i Hillerød, blev der holdt udstilling i går 7.juni 2019. Mere end 130 udstillere i telte og udendørs var med til at gøre dagen festlig. De mange besøgende fra forsyninger,kommuner og spildevandsbranchen så de seneste nyheder. Som i valgkampen havde miljø også fundet indpas på udstillingens produkter. Og der er ikke nogen tvivl om, at miljø og klima produktudviklingsmæssigt har høj prioritet nu og i årene fremover. Et par regnbyger havde nogle steder skabt lidt mudret jord. Det blev taget med højt humør. Ja, mange af de besøgende lagde knapt nok mærke...

Læs mere

Danmarks første lukkede spildevand var vært

Hillerød Centralrenseanlæg i Solrødgårds Klima- og Miljøpark var rammen om Spildevandsteknisk Forenings årsmøde 6. og 7.juni 2019.  . Der var blandt andet rundvisning på renseanlægget. Renseanlægget er i dansk målestok exceptionelt, da det er Danmarks første fuldt overdækkede renseanlæg, og et anlæg hvor besøgende gennem glaspartier kan komme helt tæt på renseprocesserne. På renseanlægget er de nyeste tilgængelige teknologier indbygget, og der arbejdes ligeledes med den nyeste procesviden og de dertil knyttede styringsstrategier. Anlægget er således i stand til at tage vare på flest mulige af de tilgængelige ressourcer i spildevandet – lige fra genindvinding af fosfor til udnyttelse...

Læs mere

Kommende begivenheder