Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Ny filterteknologi skal reducere partikler markant

Partikelforurening fra landets ca. 130.000 biomassefyrede kedler er skadelige for miljøet og menneskers sundhed, og danske beregninger viser, at omkring 4.200 for tidlige dødsfald i årligt gennemsnit for perioden 2016-2018 kan relateres til den samlede luftforurening i Danmark. Afbrænding af biomasse er en af de største bidragsydere til den samlede luftforurening i Danmark. I et nyt projekt, støttet af Miljøstyrelsen, vil et konsortium, ledet af Teknologisk Institut, undersøge, om elektrostatisk filterteknologi kan tilpasses biomassekedler og på en kosteffektiv måde reducere partikelemissionerne. Et elektrofilter, også kaldet en elektrostatisk separator, er et apparat til udskillelse af partikler fra røggas ved hjælp...

Læs mere

Grundfos viser vej for miljø og flex-medarebjdere

Grundfos har endnu engang vist nytænkning og vilje til at gøre en forskel. Bravo, Grundfos. Grundfos, installatører og grossister er enige om, at der skal passes godt på miljøet og vores medarbejdere. Derfor er vi gået sammen om Take Back – et program, som indsamler og genanvender udtjente pumper. Take Back har to formål  At indsamle udtjente pumper og genanvende en så høj procentdel af disse som muligt At sikre meningsfyldt arbejde til medarbejdere i Flex-afdelingen i Grundfos Take Back handler nemlig ikke kun om at genanvende imponerende 98 % af pumperne, så miljøet skånes mest muligt. Det handler...

Læs mere

1,5 millioner til astma

Solar og varmepumpeproducenten Haier sætter sammen fokus på et bedre indeklima. Derfor støtter vi Astma-Allergi Danmark, som arbejder for at gøre det lettere for de 1,5 millioner danskere, der døjer med overfølsomhedssygdomme. Et flot initiativ fra to aktive i vores branche. Støtten bidrager til, at Astma-Allergi Danmark kan yde gratis rådgivning, tilbyde astma- og allergiskoler, lave ny forskning inden for området og skabe opmærksomhed og synlighed omkring organisationens arbejde. – Vi er stolte af samarbejdet med Solar, da mange af deres produkter er interessante i forhold til vores arbejde, fortæller administrerende direktør i Astma-Allergi Danmark Thorkil Kjær. Et af...

Læs mere

Klimaatlas med data til år 2100

Detaljeret viden, koordination og samarbejde er nøgleelementer i effektive løsninger til klimatilpasning. Forkert eller utilstrækkelig data kan f.eks. betyde, at et dige bygges for lavt eller placeres forkert, eller det kan medføre løsninger, der ikke tager højde for, at vandet kan løbe på tværs af kommunegrænser. Derfor lancerer DMI nu det såkaldte klimaatlas, der skal give et sammenhængende og autoritativt datagrundlag til beslutninger om klimatilpasning og kystsikringstiltag i Danmark. ”I en fremtid hvor ekstremt vejr kommer oftere og bliver vildere, skal vi investere i de tiltag, der bedst og billigst sikrer os mod klimaforandringerne. Klimaatlasset skal give kommuner, virksomheder...

Læs mere

Ny metode giver store problemer

Selv om boligbyggeriet på Unaaq er under to år gammelt, har Illuut A/S, Grønlands Selvstyres boligselskab, modtaget mange klager over kulde og træk i de 48 lejligheder. Derfor har boligselskabet bedt lektor Tove Lading og professor Eva Møller fra DTU Byg om at undersøge byggeriet. Resultaterne af undersøgelsen er blevet offentliggjort i en evaluering fra DTU Byg. Den peger på, at hovedårsagen til kuldeproblemerne er en ny byggemetode, som ikke tidligere har været anvendt i Grønland. Klimaskærmen er udført med facader i insitu-støbt beton, hvorpå isoleringen er fastgjort udvendigt. Konstruktionen er udført uden egentlig vindspærre, hvilket kan være både...

Læs mere

Kommende begivenheder