Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Der er strøm i skidtet

Danske renseanlæg er nogle af verdens mest bæredygtige. De udvinder nemlig strøm og varme fra spildevandet ligesom de udnytter næringsstofferne i slammet. Ph.d.-projekt fra DTU hjælper dem med at vurdere, hvilke teknologier er mest klimaneutrale. De fleste ser nok slam fra et spildevandsanlæg som et stinkende affaldsprodukt. Men sådan er det ikke længere, for mange renseanlæg har kastet sig ud i et skoleeksempel på grøn omstilling, hvor slam omdannes til energi og næringsstoffer udnyttes. Faktisk producerer flere danske renseanlæg mere energi, end de bruger, og da de er den mest energitunge del af de danske forsyningsselskaber, er potentialet stort....

Læs mere

Aftale med USA vil sætte fart i produktionen af grøn brint

En partnerskabsaftale om grøn brint, som i dag er indgået mellem USA og Danmark, vil placere begge lande i førerfeltet, når det handler om at producere fremtidens grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly, mener Green Power Denmark. Partnerskabsaftalen ”US-Denmark Green Hydrogen Alliance” er blevet underskrevet af blandt andre Kristian Jensen, adm. direktør i Green Power Denmark. Underskriftsceremonien foregik i den amerikanske kongres i Washington, D.C. og blev overværet af statsminister Mette Frederiksen og amerikanske senatorer. – Vi står foran en gigantisk udfordring med at omstille den tunge transport, og den eneste kendte teknologi, som kan løse opgaven, er...

Læs mere

10 forslag til sol og grøn strøm

En ny analyse fra organisationerne TEKNIQ Arbejdsgiverne, Dansk Solcelleforening og Ingeniørforeningen, IDA viser et kæmpe potentiale for at udnytte tagarealer på f.eks. fabrikker, idrætshaller og lagerbygninger til at opstille solceller og producere grøn strøm. Tal fra Energistyrelsen viser, at alene flade tage på industribygninger vil kunne bidrage med 5,5 gigawatt inden 2030. Det tal kunne dog være væsentligt højere, hvis en række centrale benspænd for både kommuner og private virksomheder blev fjernet, lyder det fra organisationerne. – Danmark har brug for al den grønne strøm, vi kan skaffe, til en fremtid, hvor behovet for elektricitet stiger markant i takt...

Læs mere

Vandselskaber rykker sammen

Vand er livgivende for alle mennesker. En skæbne vi også deler med klodens flora og fauna, og derfor har vi en forpligtelse til at passe på det. Det var – lidt forenklet – det forhold, 245 ledere i vandselskaber fra hele verden mødtes om ved Utility Leaders Forum ved IWA World Water Congress, i år i København. Ledere med samme ansvar Fælles for dem er, at de har samme ansvar. De står i spidsen for organisationer, der skal levere livsvigtige vandservices i et spændingsfelt mellem miljø, klima og sundhed. Og alle forsyningsselskaber har i større eller mindre grad samme betingelser med voksende...

Læs mere

Stark vinder pris

HBH Fonden har tildelt STARK HBH-prisen for virksomhedens arbejde med markedsføring. HBH Prisen uddeles hvert år af forskere ved Copenhagen Business School og HBH Fonden for state-of-the-art markedsføring af en dansk virksomhed eller organisation. Byggecenterkæden STARK vinder årets HBH Pris for effektiv, datadrevet markedsføring og fokus på optimering af kundernes forretning. STARK har gjort kundetilfredshed og stærke kunderelationer til sin vigtigste driver for kommerciel succes. Det gælder også inden for bæredygtighed, hvor STARK hjælper sine kunder med at leve op til stadig mere komplekse krav, lyder det bl.a. i begrundelsen for prisen. Administrerende direktør i STARK Danmark, Britta Korre...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.