Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Udbud skifter karakter

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og For-brugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018. De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private samarbejde bliver endnu mere veludviklet i årene, der kommer.” Status for offentlig konkurrence...

Læs mere

Klimapartnerskaber er første skridt

“Trods tossede lovgivningskrumspring i 2020 kan vi godt tillade os at gå optimistisk ind i det nye årti.”, sådan starter direktøren for Drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte sin nytårshilsen. Og han fortsætter: “Et bredt flertal i Folketinget har med en ambitiøs klimalov lagt en klar linje for, hvor vi skal hen. Nu er det op os i erhvervslivet at levere realistiske, grønne løsninger. Her er klimapartnerskaberne et vigtigt første skridt. Om godt en uge tager vi hul på et nyt årti. Det bliver et årti, hvor omstillingen af transporten for alvor skal accelereres, så vi kan nå den nye...

Læs mere

Nyudviklet tandem-solcelle

I flere år har forskerne på DTU arbejdet tæt sammen med b.la. Haldor Topsøe på at kombinere to slags solceller og dermed skabe en ny såkaldt tandemsolcelle. Det er nu lykkedes. ”Det er første gang, at nogen har udviklet en funktionel tandemsolcelle, som består af en siliciumcelle med en tyndfilmscelle af det bæredygtige materiale CZTS ovenpå. Fordelen ved den er, at tandemsolcellen vil kunne absorbere energien bedre fra solens stråler end de typer solceller, der dominerer markedet i dag,” forklarer seniorforsker og gruppeleder Jørgen Schou, der er fra DTU Fotonik og i spidsen for forskningsprojektet kaldet ALTCELL. Han understreger,...

Læs mere

Lemvigh-Müller vinder kontrakt til Carlsberg i 18 lande

Kontrakten om levering af personlige værnemidler (PPE) omfatter 61 sites, heraf 28 bryggerier, hos Carlsberg i 18 forskellige vesteuropæiske lande. Konkret betyder kontrakten, at Lemvigh-Müller skal stille et fast sortiment på mere end 300 varenumre til rådighed for Carlsberg. Herudover får Carlsberg adgang til yderligere 34.000 varenumre i Lemvigh-Müllers sortiment af sikkerhedssko, faldsikring, førstehjælpsudstyr og de mange andre produkter, som er med til at gøre arbejdet i produktionen sikkert. Kontrakten løber i to år med mulighed for yderligere et års forlængelse. Hvert af de 61 Carlsberg sites får eget login til Lemvigh-Müllers webshop, hvor værnemidlerne kan bestilles. De leveres...

Læs mere

128 millioner til at vedvarende energi lagres og laves til brint

Vedvarend energi og særligt havvind rummet et enormt potentiale i forhold til at reducere CO2-udledninger. Men det kræver teknologier, der gør det muligt at udnytte strømmen bedre, for at kunne realisere det fulde potentiale. Derfor er der afsat 128 mio. kr. til støtte til udvikling af teknologier til lagring og konvertering af vedvarende energi. To storskalaprojekter, der vurderes at kunne bidrage til udviklingen, har modtaget støtte på hhv. 80 og 48 mio. kr. ”Danmark skal indtage en global lederrolle og være frontløber på teknologi til lagring og konvertering af grøn strøm. Vi har et godt udgangspunkt med den viden...

Læs mere

Kommende begivenheder