Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Materialevalg påvirker klimaet med store variationer

I den nye forskningsrapport fra Statens Byggeforskningsinstitut Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger laves der livscyklusvurderinger på det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Rapporten giver derfor en indsigt i det nuværende niveau af bygningers klimaaftryk. – Rapporten sætter fokus på ny viden om klimapåvirkning fra byggeprocesser og materialer i byggeriers levetid. Vi har beregnet, at der er en forskel på op til 260 procent på et nybygget enfamilieshus afhængigt af materialevalget, siger seniorforsker på BUILD Harpa Birgisdottir. På baggrund af de 60 cases er det...

Læs mere

Ny dato for Danvak generalforsamlinger

30.april 2020 er den nye dato for Danvak generalforsamlingerne. Først er det IDA-Danvak kl.14.00-15.00, og derefter er det VVS Teknisk Forening samme dag fra kl. 15:00 – 16:00.  Dokumenter til generalforsamlingen vil blive lagt ud på Danvak hjemmesiden umiddelbart før afholdelsen af...

Læs mere

Klimaminister har styr på “Corona-klima”

Hele energisektoren og ministeriet følger situationen meget tæt, og selskaberne har allerede beredskabsplaner og krisestyringsværktøjer, som de har taget i brug for at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed. Borgerne kan derfor være trygge ved, at der fortsat vil være strøm i kontakten og gas, varme og olie nok på trods af coronavirus. Energistyrelsen varetager den løbende kontakt med selskaberne i energibranchen om forsyningssituationen, og der er en tæt dialog med de såkaldte samfundskritiske aktører for at sikre fortsat høj forsyningssikkerhed i den aktuelle situation: ”Som det ser ud nu, er der ingen tegn på fare for forsyningssikkerheden. Den eksisterende...

Læs mere

63.000 boliger fik olie i 2019

Også i 2019 har der været et fald i antallet af oliefyr, der leveres olie til i Danmark. På bare fem år er antallet af boliger opvarmet med oliefyr faldet med mere end 30 %. Der blev i 2019 leveret fyringsolie til mindre end 63.000 boliger i Danmark. Det er et fald på mere end 5.000 boliger i forhold til 2018. Siden 2014 er antallet af boliger opvarmet med fyringsolie faldet med cirka 25.000 eller mere end 30 %. Generelt er oliefyr relativt set mest udbredt i de områder uden for de større byer, hvor der ikke er adgang...

Læs mere

10 grønne millioner

Erhvervsminister Simon Kollerup åbner nu for nye ansøgninger til Landdistriktspuljen for grønne projekter. I alt er der tale om 10 millioner kroner til projekter inden for temaet ”Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne”. Mere præcist: 1,4 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter. 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer. Og 6,1 mio. kr. til forsøgsprojekter. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”En af mine vigtigste opgaver som erhvervsminister er at støtte op om den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. Kan vi gøre det på en måde, så det også skaber udvikling...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.