Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Klimakoalitionen vil have grøn valgkamp

Et samarbejde mellem 10 organisationer vil sikre, at klima, miljø og natur sættes øverst på dagsordenen ved kommunalvalget. Derfor lancerer Klimakoalitionen en hjemmeside, hvor borgere kan spørge kandidaterne, om de vil forpligte sig på reel handling “Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader, som er den grænse, vi med Parisaftalen har forpligtet os til at holde os indenfor. Det er nu, at vi skal handle, for kommunalvalget er en enestående mulighed for at sætte gang i en nødvendig grøn bølge overalt i Danmark,” siger Frederik R....

Læs mere

Ny rapport siger, materialer skal vælges med omhu

Når vi isolerer vores boliger eller sætter solceller på taget for at energiforbedre, så er det nok de færreste, der tænker over materialernes klimapåvirkning. Spørgsmålet er, hvornår energiforbedringen egentlig er tjent hjem på klimakontoen? Ny forskningsrapport fra BUILD belyser netop balancen mellem energibesparelsens klimareduktioner og den klimapåvirkning, der forårsages af materialerne. Rapporten undersøger konkret forskellige isoleringsmaterialer, opsætning af solcelleanlæg og udskiftning af vinduer. Gennem hele forløbet har forskerne via samarbejdet med Arkitema kunnet trykprøve forudsætninger og resultater. Rapportens konklusioner er derfor grundigt funderet i praksis og erfaringer fra flere afsluttede renoveringsprojekter. Reel reducering af bygningers klimapåvirkning I byggebranchen har...

Læs mere

Hovedanbefalingerne i Varmeplan Danmark 2021

Varmesektoren kan omstilles hurtigt og med teknologier, som allerede findes i dag. Det var hovedkonklusionen i en rapport fra Aalborg Universitet (AAU) om Danmarks fremtidige varmesektor. Rapporten, som kaldes Varmeplan Danmark 2021, og anvender den nyeste viden om energiforbrug, overskudsvarme og teknologi som grundlag for at vurdere potentialer og balancer mellem fx individuel opvarmning og opvarmning med fjernvarme. Udarbejdelsen af planen er sket i samarbejde med Danfoss, Grundfos og Innargi, der er A.P. Møller Holdings geotermiselskab. Hovedanbefalingerne i rapporten er: 1) Det er fortsat afgørende, at vi satser på energibesparelser i vores bygninger. Over en tredjedel af verdens samlede energiforbrug og...

Læs mere

Build for Water- ny spændende konference

Konferencen Build for Water afholdes den 6. og 7. december 2021 i Vandværket, Rabarbervej 2, 2400 København NV. Det er et spændende arrangement med mange gode indlægsholder og tid til både debatter og netværk. Det er Building Green, som står bag konferencen, og de påpeger vigtigheden: “Sommerens ekstreme vejrhændelser viser, hvor vigtigt det er at accelerere klimatilpasningen i Danmark. Konference Build for Water vil være med til at skabe handling og fremme viden om klimatilpasning blandt arkitekter, ingeniører, byplanlæggere og andre vigtige aktører i byggebranchen. Mere vand er én af konsekvenserne ved klimaforandringer, og det stiller store krav til fremtidens arkitektur. I Danmark bliver...

Læs mere

DTU-professor viser nytænkning i klimakampen

Digitalisering og nytænkning er vigtige værktøjer i kampen mod mindre belastning af vores klima. Og her tænker DTU-professor virkelig kreativt og visionært. I dag står internettet for 10 procent af verdens elforbrug, og forbruget er stigende – både til underholdning og til samfundets generelle digitalisering. Hvis man vil undgå, at det tal stiger til 20 procent i 2030, skal vi sætte turbo på udviklingen af vores kommunikationsinfrastruktur og den måde, vi sender data på, mener professor ved DTU Fotonik Leif Oxenløwe. ”Vi har brug for ny teknologi, der kan sende mest mulig data ved brug af mindst mulig energi,...

Læs mere