Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

10 grønne millioner

Erhvervsminister Simon Kollerup åbner nu for nye ansøgninger til Landdistriktspuljen for grønne projekter. I alt er der tale om 10 millioner kroner til projekter inden for temaet ”Grøn omstilling og bæredygtig udvikling i landdistrikterne”. Mere præcist: 1,4 mio. kr. til forsknings- og informationsprojekter. 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer. Og 6,1 mio. kr. til forsøgsprojekter. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”En af mine vigtigste opgaver som erhvervsminister er at støtte op om den grønne omstilling og sikre de bedste betingelser for udviklingen af fremtidens bæredygtige løsninger. Kan vi gøre det på en måde, så det også skaber udvikling...

Læs mere

7 minutter i stedet for 1 minut

Danmark har i dag et niveau af elforsyningssikkerhed, der er i europæisk topklasse. Samtidig har Danmark en rekord høj indfasning af vind- og solenergi i elsystemet. Men for at få målrettet investeringerne i fremtidens elsystem, fastsætter klima-, energi- og forsyningsministeren nu niveauet for elforsyningssikkerheden i Danmark i 2030. Planlægningsmålet fastsættes til syv afbrudsminutter for det overordnede elsystem i 2030. Meldingen bliver en vigtig politisk sigtelinje for Energinet i den fremtidige udbygning og drift af det overordnede elsystem. Der fastsættes alene et planlægningsmål for det overordnede elsystem, da der ikke foreligger tilstrækkelige data til at sætte et niveau for det...

Læs mere

Sol og salt er fremtiden

En beholder med flydende salt kan lagre varme fra vedvarende energikilder uden varmetab. Ny forskning fra DTU viser, at saltbatterier med underafkølet natriumacetat trihydrat kan benyttes til at lagre varme fra både solvarmeanlæg og vindmøller. Eksperimenter har vist, at et solvarmeanlæg med en solfanger på 22 m², en varmtvandstank og saltbatterier årligt kan dække 71 procent af varmebehovet i et energieffektivt trepersoners hus i dansk klima. ”Vi ser store perspektiver i saltbatterier, som kan bidrage til at løse problemet med store sæsonudsving i produktionen af sol- og vindenergi i hele Central- og Nordeuropa. Saltbatterierne har vist sig at kunne...

Læs mere

Udbud skifter karakter

Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og For-brugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018. De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige midler. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private samarbejde bliver endnu mere veludviklet i årene, der kommer.” Status for offentlig konkurrence...

Læs mere

Klimapartnerskaber er første skridt

“Trods tossede lovgivningskrumspring i 2020 kan vi godt tillade os at gå optimistisk ind i det nye årti.”, sådan starter direktøren for Drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte sin nytårshilsen. Og han fortsætter: “Et bredt flertal i Folketinget har med en ambitiøs klimalov lagt en klar linje for, hvor vi skal hen. Nu er det op os i erhvervslivet at levere realistiske, grønne løsninger. Her er klimapartnerskaberne et vigtigt første skridt. Om godt en uge tager vi hul på et nyt årti. Det bliver et årti, hvor omstillingen af transporten for alvor skal accelereres, så vi kan nå den nye...

Læs mere