Select Page

Forfatter: Grethe Olesen

Aabenrå er mest handlekraftig

Med 108 MW nyetablerede solceller tager Aabenraa prisen som den mest handlekraftige kommune i 2022, når det gælder om at opstille vedvarende energi. Det viser Green Power Denmarks klimabarometer. -Tak for indsatsen til borgere, virksomheder og Aabenraa Kommune. De går foran i den grønne omstilling og viser med konkret handling, hvad der skal gøres, siger Jacob Klivager Vestergaard, afdelingschef i Green Power Denmark. I 2022 var der en rekordstor udbygning med solceller i Danmark. Samlet blev der opført 386 MW solceller målt i landvindsækvivalenter (se note i bunden af pressemeddelelsen), hvoraf langt størstedelen er opført som markanlæg. Aabenraa, Herning...

Læs mere

Mange rapporter og tal – men for lidt “action”

Gammel vin på nye flasker. Den nye IPCC kommer ikke med nye tal, men den sammenstiller hovedkonklusioner fra de delrapporter og særrapporter, der er kommet fra IPCC i årene 2018-2022. Groft sagt opsummerer den klimaets status, hvor vi er på vej hen, konsekvenserne af klimaforandringerne og vores mulighed for at tilpasse os – og endelig hvad der skal til for at kunne løse klimakrisen.  “Vi har travlt,” siger energimyndighederne. Det har vi hele tiden haft. For den nye sammenfatning understreger, at de klimabidrag fra verdens lande, som er meldt ind forud for COP26, ikke er nok, hvis vi skal overholde Parisaftalens...

Læs mere

Danmark kan blive fortrop

Net-Zero Industry Act er et både vigtigt og tiltrængt skridt på vejen til en grønnere europæisk fremtid, hvor vi er selvforsynende på energiområdet, samtidig med, at vi er konkurrencedygtige på teknologisiden. Det er, ikke mindst i lyset af USA’s Inflation Reduction Act, rigtigt set af Kommissionen, at der skal radikal handling til, hvis EU skal være attraktivt for grønne virksomheder fremover. Grøn brint er helt afgørende for både industri og forsyningssikkerhed, og der kæmpes globalt meget hårdt om kontrol med netop brintindustrien. Det er derfor også klogt og rigtigt af Kommissionen at udpege elektrolyseteknologi og brændselsceller som strategisk nulemissionsteknologi,”...

Læs mere

EU vil fremtidssikre Europa grønt

EU vil skrue markant op for produktionen af grønne teknologier, så Europa ikke bliver hægtet af i den benhårde globale konkurrence. Det har EU-Kommissionen besluttet med udspillet Net Zero Industry Act, som også kan blive en gylden forretning for tusindvis af danske virksomheder, vurderer DI. USA’s kæmpe klimapakke, Inflation Reduction Act, har I månedsvis forårsaget hovedbrud i EU og i medlemslandene. Med pakken kan virksomheder i USA få tildelt statsstøtte i form af subsidier og skattelettelser. Det skævvrider konkurrencen, hvilket EU vil undgå med udspillet Net Zero Industry Act. EU har som målsætning, at mindst 40 pct. af EU’s...

Læs mere

Varmepumper skal udnyttes bedre

Lars Abel og varmepumpeindustrien råber op. “Målrettet udnyttelse af varmepumpeteknologien kan bidrage til at opfylde Danmarks klimamålsætning”. For tredje år i træk har Klimarådets statusrapport udtalt en skarp kritik af regeringens førte klimapolitik. Hockeystaven bliver blot mere og mere stejl, hvis Danmarks 2030-mål skal gå fra målsætning til realitet. Klimarådet konkluderer, at det kræver implementering af ny teknologi, hvis målet skal nås. Imidlertid kan målrettet udnyttelse af den eksisterende energieffektive og grønne varmepumpeteknologi – i individuel opvarmning, i fjernvarmen og ved udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder og institutioner gøre 2030-målsætningen langt mere realistisk. Midt i en buldrende klima-, miljø-...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.