Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Tysk – Dansk milepæl til grøn energi

Den nye forbindelse, Kriegers Flak Combined Grid Solution, markerer et teknologisk nybrud inden for grøn energi, som vil binde elnettet i Østdanmark og Nordtyskland tættere sammen, når forbindelsen bliver taget i brug i dag 20.oktober 2020. Med forbindelsen bliver det for første gang muligt både at sende grøn strøm direkte fra vindmølleparkerne ud til forbrugerne og samtidig udveksle strøm mellem Danmark og Tyskland. Dermed kommer vindenergi til at spille en endnu mere central rolle i regionen. ”Den fælles forbindelse gennem havvindmølleparker mellem Danmark og Tyskland markerer en milepæl i den grønne omstilling. Når vi forbinder havvindmølleparker og igennem dem...

Læs mere

Overraskende tro på AO

Det går fremad for AO Johansen. Omsætningen stiger, overskuddet stiger og aktiekursen er næsten blevet fordoblet på 6 måneder. Men det er ifølge Dagens VVS`s analyse lidt overraskende, for blandt andet bruttoavancen falder. Ved halvårsresultatet for AO for 2020 var bruttomarginen på 22,4% . På samme tidspunkt i 2019 var den 23,7%. Et markant fald for det vigtigste nøgletal hos en grossist. Omsætningen for et halvt år er steget fra 1,7 mia. DKK til 1,9 mia.DKK, så den faldende bruttoavance bliver “reddet” ved øget omsætning. I slutningen meldte AO i en fondbørsmeddelelse, at bestyrelsesformand Henning Dyremoses familie havde erhvervet...

Læs mere

Bedre indeklima med ny hvidbog fra SBI

SBI hedder i dag Build, og netop Build har udgivet en spændende ny hvidbog. Hvidbogens formål er at tilvejebringe et vidensoverblik, fremme vidensdeling og pege på udviklingsbehov, så aktørerne involveret i renovering af etageboligbyggeriet, herunder dets ventilationssystemer, fremover kan få et bedre udgangspunkt for renoveringsprocessen. I sidste ende er målet, at der opnås velfungerende, driftssikre og vedligeholdelsesvenlige ventilationsløsninger, som bidrager til et sundt og komfortabelt indeklima. – Der er tidligere lavet undersøgelser af ventilationsanlæg også i sammenhæng med renovering, men der mangler et overblik over problemstillingen, som hvidbogen nu leverer. Ikke mindst har vi tilstræbt at indhente aktuel viden...

Læs mere

Installatører savner mål

Installatørerne savner klare mål i regeringens klimaudspil. Der er gode ting, men også mangler, siger Tekniq`s direktør. Grøn omstilling af industrien, 2,3 mia. kr. til udfasning af olie og naturgas, omlægning af varmeafgifterne med fokus på at fremme brugen af grøn strøm, flere penge til grøn transport og planer om en grøn skattereform. Det var blot nogle få af initiativerne i den klimaplan, regeringen og et bredt flertal i Folketinget i nat blev enige om. En plan, som ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne på mange områder vil give den grønne omstilling i Danmark et tiltrængt løft. ”Der skal males med den...

Læs mere

Dansk kamp for 55%

Danmark kæmpede på dagens møde mellem EU’s grønne ministre for, at det nuværende forslag til EU-klimalov skal udstikke en klar kurs mod klimaneutralitet for alle medlemsstater og indeholde et styrket klimamål på mindst 55 pct. for 2030. Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag til klimalov i marts, og på dagens uformelle miljøministermøde understregede Danmark, at der er behov for at skrue op for ambitionsniveauet i loven, og øge tempoet i forhandlingerne. Hvis EU fortsat skal vise globalt lederskab kræver det, at der leveres en ambitiøs klimalov og et højere 2030-mål på mindst 55 pct. Danmark var i forbindelse med mødet vært...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.