Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Testcenter for vind skal sikre Danmarks førerstatus

Danmark tager nu for alvor kampen op om førerpositionen i verdensmesterskabet i vindenergi. Med etableringen af et gigantisk testcenter bliver det muligt at udføre test af fremtidens naceller, som er vindmøl-lens ”maskinhus”, på havvindmøller med en effekt på op til 20 MW. Det er den dobbelte effekt i forhold til, hvad de største havvindmøller er ved at nå op på i dag. Det er den erhvervsdrivende fond Lindø Offshore Renewables Center (LORC), som skal drive det nye test-center. Etableringen er mulig på grund af et finansieringssamarbejde mellem Danmarks Grønne Investe-ringsfond, Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Nordea samt med støtte...

Læs mere

Hurra for de vilde ideer

Villum Fonden uddeler i alt 98,5 mio. kr. til dristige tekniske og naturvidenskabelige forskningsidéer, som udfordrer normen og har potentialet til fundamentalt at ændre den måde, man tilgår vigtige emner på. Et fantastisk Willum-tiltag, og hurra for de mange, som finder den “skæve” nytænkning. DTU er helt fremme, når det gælder støtte fra fonden. Og af de i alt 52 bevillinger, som er udvalgt blandt 400 ansøgere, modtager DTU-forskere 21. Ansøgerne omfatter alt, fra postdocs til professorer, og repræsenterer 16 nationaliteter. Modtagerne fra DTU repræsenterer ni forskellige nationaliteter og otte af DTU’s institutter (se modtagerne nederst). Ifølge forskningsdirektør i...

Læs mere

Stor kontrol af drikkevandsprodukter

Sikkerhedsstyrelsen får mange anmeldelser om, at byggevarer, der kommer i kontakt med drikkevand, ikke har de rigtige godkendelser. Derfor vil styrelsen i de kommende uger kontrollere, at produkter, der skal have kontakt med koldt drikkevand, lever op til de krav, der stilles til dem. Dokumentationen for et antal armaturer og blødgøringsanlæg vil blive set nærmere efter, og fabrikanter og importører bliver kontaktet og bedt om at sende den nødvendige dokumentation for deres produkt. De danske regler fastslår, at byggevarer, der er i kontakt med drikkevand, skal være godkendt til dette, og der skal være dokumentation for det. Når byggevarer,...

Læs mere

Ny røgmåler skal mindske svovludledning

Danske rederier og maritime udstyrsproducenter går sammen om at udvikle ny type røggassensor, som på det enkelte skib kan dokumentere, at skibene overholder nye internationale svovlgrænser i brændstof. Om skibene overholder kommende nye globale standarder for begrænsning af svovl forurening skal kunne dokumenteres med en ny type røggas-sensor. Ambitionen er udvikling af et mere kosteffektivt og simpelt system i et nyt samarbejde mellem Teknologisk Institut, danske rederier og maritime virksomheder. Skibstrafikken er ansvarlig for en væsentlig andel af den samlede luftforurening, og for at mindske luftforureningen er der fra 1. januar 2020 på globalt plan indført nye, skrappe krav...

Læs mere

7,5 millioner til både grønt og lokalt

Landdistriktspulje åbner nu for ansøgninger om støtte til projekter i landdistrikterne og på øerne. Det sker som noget nyt med et grønt tema som overskrift. I praksis betyder det, at der udmøntes cirka 4,8 mio. kr. til forsøgsprojekter under temaet ”Udvikling af bæredygtige og grønne løsninger i landdistrikterne”. Målet er at bidrage positivt til den grønne omstilling og til at styrke beskæftigelsen, erhvervsudviklingen, servicen, levevilkårene, bosætningen eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Herudover udmøntes cirka 2,7 millioner kroner til initiativer, der kan forbedre levevilkårene i de små øsamfund. Erhvervsminister Simon Kollerup: ”Vi ser positive udviklingstendenser i landdistrikterne, men...

Læs mere

Kommende begivenheder