Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Bedre indeklima med ny hvidbog fra SBI

SBI hedder i dag Build, og netop Build har udgivet en spændende ny hvidbog. Hvidbogens formål er at tilvejebringe et vidensoverblik, fremme vidensdeling og pege på udviklingsbehov, så aktørerne involveret i renovering af etageboligbyggeriet, herunder dets ventilationssystemer, fremover kan få et bedre udgangspunkt for renoveringsprocessen. I sidste ende er målet, at der opnås velfungerende, driftssikre og vedligeholdelsesvenlige ventilationsløsninger, som bidrager til et sundt og komfortabelt indeklima. – Der er tidligere lavet undersøgelser af ventilationsanlæg også i sammenhæng med renovering, men der mangler et overblik over problemstillingen, som hvidbogen nu leverer. Ikke mindst har vi tilstræbt at indhente aktuel viden...

Læs mere

Installatører savner mål

Installatørerne savner klare mål i regeringens klimaudspil. Der er gode ting, men også mangler, siger Tekniq`s direktør. Grøn omstilling af industrien, 2,3 mia. kr. til udfasning af olie og naturgas, omlægning af varmeafgifterne med fokus på at fremme brugen af grøn strøm, flere penge til grøn transport og planer om en grøn skattereform. Det var blot nogle få af initiativerne i den klimaplan, regeringen og et bredt flertal i Folketinget i nat blev enige om. En plan, som ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne på mange områder vil give den grønne omstilling i Danmark et tiltrængt løft. ”Der skal males med den...

Læs mere

Dansk kamp for 55%

Danmark kæmpede på dagens møde mellem EU’s grønne ministre for, at det nuværende forslag til EU-klimalov skal udstikke en klar kurs mod klimaneutralitet for alle medlemsstater og indeholde et styrket klimamål på mindst 55 pct. for 2030. Europa-Kommissionen fremlagde sit forslag til klimalov i marts, og på dagens uformelle miljøministermøde understregede Danmark, at der er behov for at skrue op for ambitionsniveauet i loven, og øge tempoet i forhandlingerne. Hvis EU fortsat skal vise globalt lederskab kræver det, at der leveres en ambitiøs klimalov og et højere 2030-mål på mindst 55 pct. Danmark var i forbindelse med mødet vært...

Læs mere

Ny Scanvac Præsident

Den nordiske VVS tekniske forening Scanvac har fået ny Præsident fra Finland. Det er professor Risto Kosonen. Tidligere Præsident Olli Seppanen havde valgt at træde tilbage efter en imponerende indsats for Danvak gennem mange år. De seneste 4 år som Præsident. Olli Seppanens indsats for HVAC-branchen er ubeskrivelig. Hans engagement og hans vilje til at gøre en forskel, har virkelig gjort en forskel. Både som professor i det daglige i Finland, som formand for den finske forening, den nordiske og den europæiske forening. Han har om nogen fået vist betydningen af et godt indeklima. Hele branchen burde rejse sig,...

Læs mere

5,8 millioner CO2

Klimapartnerskabet for byggeri og anlæg har afleveret sit fælles bidrag til boligminister Kaare Dybvad med CO2-besparelser på op til 5,8 mio. tons om året. TEKNIQ Arbejdsgiverne har været en central del af arbejdet med de forskellige initiativer, hvor installationsbranchens løsninger alene står for omkring halvdelen af de mulige CO2-besparelser. Nu er det op til regeringen og politikerne at udmønte vores idéer, lyder det fra styregruppen, hvor Peter Kaas Hammer, adm. direktør i Kemp & Lauritzen er næstformand. Driften er nøglen til løsningerne Installationsbranchen byder blandt andet ind med en række konkrete initiativer til at få landets bygninger til at...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.