Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Stærkt kvartal og godt halvår

“Vi kan summere for et stærkt kvartal og et godt første halvår af 2019 for Lindab”, så enkelt var budskabet fra Lindabs CEO Ola Ringdahl ved Lindab-gruppens regnskabsaflæggelse i dag. “Vi bygger videre på dette med høje ambitioner om fortsat vækst”, fortsatte han. 2.kvartal 2019 Nedenfor følger hovedtalene for kvartalet omregnet til danske kroner.(kurs 0,71 i forhold til svenske kroner) Omsætning 1,8 mia. DKK. Det er fremgang på 7% Overskud 169 mio.DKK. Det er en stigning på hele 61%. I april købte Lindab-gruppen det engelske selskab Ductmann Ltd. 1.halvår 2019 Det betyder, at 1.halvvår for Lindab-gruppen endte med en...

Læs mere

Ny forskning: Vandstigning på 4,4 cm på 22 år

Vandstanden i de arktiske have er steget gennemsnitligt 2,2 millimeter årligt de seneste 22 år. Det viser et nyt studie udført af forskere fra DTU Space og Det tekniske universitet i München. Studiet er baseret på analyse af 1,5 mia. satellitmålinger. De arktiske have har været en slags hvide pletter på kort over havstigninger, fordi de er vanskelige at fastsætte. Det skyldes blandt andet, at der ikke er nær så god satellit-dækning i denne region, som der er mange andre steder på kloden. Desuden varierer isdækket meget gennem året, og det gør havniveauerne sværere at måle. Men det rådes...

Læs mere

Visdomsord fra formanden

Bestyrelsesformanden for det Energiteknologiske Udviklings-og demonstrationsprojekt,EUDP, Thea Larsen kommer med et vigtigt opråb til danske virksomheder. Der er behov for nytænkning, der er behov for danske for danske virksomheder indenfor forskellige fagområder. Bevillingsrammen for EUDP har været støt stigende de seneste par år og stiger til 500 mio. kroner i 2020. Energiteknologisk knowhow er en dansk styrkeposition, men der er fortsat mange uløste udfordringer i forhold til at optimere energisystemer. Derfor er der brug for, at flere danske virksomheder er opmærksomme på, hvilke problemstillinger, der fortsat savner en løsning. For måske er det en IT-virksomhed eller en SMV inden...

Læs mere

2018 regnskab afhængig af nuværende forhandlinger

Firmaet J.E Juncker A/S har aflagt årsregnskab for 2018. Regnskabet viser et overskud efter skat på kr. 291.403. Umiddelbart ser det pænt ud, men der en note i det offentliggjorte regnskab, som revisoren i sin påtegning henviser til. Denne note giver bekymring. Det er regnskabets note 1, der beskriver usikkerhed om fortsat drift. I noten omtales, “at selskabets fortsatte drift er afhængig af forlængelse af de nuværende kreditfaciliteter”. Disse er ifølge regnskabet afhængig af forhandlinger som er baseret på ledelsens budget for 2019, som er særligt afhængig af indgåelsen af enkelte store kontrakter. Regskabet skriver, at”forhandlingerne er på nuværende...

Læs mere

Hans Følsgaard er forud for sin tid

Nedenfor følger information fra Hans Følgsaard A/S. Dagens VVS offentliggør det i dag den 14/7 2019, men Hans Følsgaard er allerede på deres hjemmeside i gang med datoen tirsdag den 16/7 2019. Men vi vælger at bringe dette to dage før tid. For det er godt tilbud til de, som arbejder med komponenter til industrien. Hans Følsgaard skriver: (bemærk datoen) 16.7.2019 Upper-tier kabelkvalitet med dag-til-dag levering Kunder inden for mange brancher er blevet meget forvænte med en udstrakt service og tilgængelighed fra deres leverandører. Det er dog måske ikke altid tilfældet for komponenter til industrien, men nye tider er...

Læs mere

Kommende begivenheder