Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Bruttoenergiforbrug fald på 7,7%

Energistyrelsen har offentliggjort energiforbrug for 2020. Men interessant, at se udviklingen over en årrække som vist ovenfor. Derudover er der følgende vedr. 2020: Bruttoenergiforbruget korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimport og klima faldt i 2020 med 7,7 pct. Her står fossile brændsler for et samlet fald på 13 pct. fordelt på et fald i forbrug af naturgas og kul på henholdsvis 19,3 pct. og 5,3 pct., mens forbruget af olieprodukter faldt 12,8 pct. Forbruget af vedvarende energi mm. er steget med 1,3 pct. Den samlede produktion af energi faldt med 23,3 pct. i 2020 som konsekvens af et kraftigt...

Læs mere

Energiforbrug faldt 8,5%

Sidste års nedlukning af samfundet på grund af Covid-19-pandemien satte sit præg på energiforbruget, som faldt med 8,5 pct. i 2020. Især forbruget af fossile brændsler som olie, gas og kul faldt markant, og det har betydet, at den faktiske CO2-udledning fra energiforbruget faldt med 12,4 pct. Det fremgår af den foreløbige energistatistik for 2020, som Energistyrelsen netop har offentliggjort. Det faktiske energiforbrug faldt sidste år med 8,5 pct., og faldet slog især igennem i et mindre forbrug af fossile brændsler. Forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 21 pct. og 14,1 pct., mens forbruget af olieprodukter blev...

Læs mere

Automation, Innovation og digitalisering er godt mod Corona

Virksomheder, der har investeret på grund af Covid-19 klarer sig bedre end virksomheder, der har været påholdende i deres investeringsstrategi. Dette er både i forhold til omsætning og udviklingen af antal arbejdspladser. Det viser nye tal, som er baseret på en rundspørge hos ledere hos 1.380 danske SMV-virksomheder. Analysen viser, at sammenlignet på faktorer som omsætning og medarbejderfastholdelse, så klarer virksomheder, der har investeret i automation, innovation og digitalisering under Covid-19 sig bedre end de, der ikke har. – Lige nu står fremstillingsvirksomhederne midt i en krisetid. Automatisering og digitalisering bliver de greb, der ikke bare får virksomhederne gennem...

Læs mere

2,8 milliarder til varmepumper og renoveringer

Den aftale, som Regeringen, SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet har indgået om fordelingen af midlerne til grøn varme fra finansloven 2021, at af de i alt 4,13 mia. kr., der indtil videre er afsat til grøn varme, skal ca. 2,8 mia. kr. gå til varmepumpekonverteringer og energirenoveringer, 745 mio. kr. skal gå til fjernvarmekonverteringer og 595 mio. kr. skal gå til afkobling fra gassystemet. Med finansloven 2021 fik den såkaldte Bygningspulje til bl.a. varmepumper tilført yderligere 300 mio. kr. og med den politiske aftale tilføres puljen yderligere 165 mio. kr. ”Danskernes varme skal være helt grøn. De danske boligejere...

Læs mere

El-forskpuljen har deadline 14.april 2021

ELFORSK-puljen er stadig åben for projektansøgere, der søger midler til projektideer, som kan energieffektivisere slutforbruget i industri og bygninger. Puljen er åben frem til den 14. april kl. 12.00. ELFORSK støtter udvikling af nye løsninger, teknologier og koncepter, der fremmer effektiv brug af el og energi. ELFORSK har bl.a. fokus på digitale løsninger og brug af data med kunstig intelligens, som kan skabe flere smarte energieffektive løsninger til gavn for vores virksomheder og Danmark Alt ansøgningsmateriale, dokumenter, samt hvilke områder vi støtter, finder du på elforsk.dk...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.