Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

10% af transport på bio

Iblandingen af biobrændstoffer har betydet, at den vedvarende energi over få år er gået fra at udgøre få promiller til i dag at udgøre næsten 10 % af det samlede energiforbrug til vej- og jernbanetransport. I takt med øget elektrificering af jernbanedriften og at el-biler for alvor får et kommercielt gennembrud, vil vi se en stigende andel VE-el i transporten. Sammen med en stigende iblanding af biobrændstoffer i benzin og diesel i de kommende år, vil den samlede mængde af vedvarende energi i transporten stige. Frem til 2010 udgjorde vedvarende energi kun en forsvindende lille andel af energiforbruget til...

Læs mere

22.000 mindre CO2 i Danmark

Den danske biotek-virksomhed pK Chemicals A/S er gået sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en metode, hvor opløsningsmidlet ethanol i reststrømme regenereres og genanvendes i deres farmaceutiske produktion. Målet er at reducere virksomhedens indkøb af nyt ethanol med 80 procent. Genanvendelsesteknologien har derfor potentiale til at reducere CO2-udledningen relateret til farmaceutisk produktion. Fra destruktion til genbrug Ethanol er et uundværligt opløsningsmiddel for mange produktionsvirksomheder. Hos pK Chemicals A/S, der producerer ingredienser til medicinalindustrien, anvendes ethanol i oprensningsprocesser af virksomhedens produkter. For at sikre renheden af ethanolet fremstilles det af fossile kilder. Det brugte ethanol sendes herefter til destruktion...

Læs mere

Vejen til nr.1 i grønne brændstoffer

Professor i energisystem-modellering Marie Münster i Energy Supply: Skal Danmark blive blandt de førende inden for produktion af grønne brændstoffer, må vi nedbryde siloer og samarbejde på tværs af sektorer og fagområder samtidig med, at vi sikrer danskernes opbakning til grøn energi lokalt. Strøm fra sol og vind kan blive til grønne brændstoffer til den tunge transport. Teknologien, der også kaldes for Power-to-X har potentiale til at bidrage til at løse klimaudfordringerne og samtidig blive et nyt grønt eksporteventyr for Danmark, hvis ellers vi kommer hurtigt fra start og får udviklet nogle effektive teknologiske løsninger. Det er dog ikke...

Læs mere

Fano-laser til fremtidens grønne chips

Forskere fra DTU har vist, at en Fano-laser – der er en ny form for mikroskopisk laser – har grundlæggende fordele i forhold til andre typer af lasere. Opdagelsen kan få betydning for mange fremtidige applikationer, såsom integreret fotonik, integration af elektronik og fotonik og optiske sensorer. I dag står informationsteknologi for en stigende del af det globale energiforbrug, og fotonik, der opererer med meget høje datahastigheder og ultralavt energiforbrug pr. bit, er blevet udpeget som en nøgleteknologi, når det handler om at omsætte kapacitetsbehovene til bæredygtig vækst. Det er imidlertid ikke muligt blot at nedskalere eksisterende laserdesign for...

Læs mere

Robotterne er på vej

Teknologisk Institut har her i august 2021åbnet et nyt robotlaboratorium, Autonomous Robotics Lab, som skal hjælpe virksomheder med at udnytte det fulde potentiale af intelligente, autonome robotter, som kan arbejde uden for de normalt beskyttede produktionsmiljøer. Laboratoriet, som er placeret i en af Teknologisk Instituts store robotinnovationshaller i Odense, skal hjælpe producenter og professionelle brugere i forhold til at afklare, hvor autonome robotter har deres berettigelse, hvordan man anvender dem bedst, og hvordan man sørger for, at de er sikre at omgås. – Nu er tiden kommet til, at robotterne skal ud og arbejde i miljøer, som kræver, at...

Læs mere