Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

“Go” til 290 mio. m3 naturgas om året

Energistyrelsen har meddelt tilladelser til, at Energinet og Evida kan sætte Lolland-Falster rørledningen i drift på dansk søterritorium i Storstrømmen og Guldborg Sund. Energistyrelsen har i dag meddelt en tilladelse til Energinet til idriftsættelse og drift af Lolland-Falster gasrørledningen på dansk søterritorium i Storstrømmen og en tilladelse til Evida til idriftsættelse og drift af rørledningen på dansk søterritorium i Guldborg Sund. Baggrund Lolland-Falster rørledningen i dansk farvand er del af et større gasrørledningsprojekt mellem Everdrup på Sjælland og Nakskov på Lolland. Gasrørledningen løber som en undersøisk rørledning ved farvandskrydsningerne Storstrømmen og Guldborg Sund. Den samlede længde af rørledningsruten er...

Læs mere

Teknologisk i spidsen for genanvendelse af elektronik

Alt for meget elektronik ender som affald i stedet for at blive genanvendt. Et europæisk initiativ ledet af Teknologisk Institut skal sikre forlænget levetid og cirkulær økonomi i hele elektronikkens livscyklus. På verdensplan er kasseret elektronik den hurtigst voksende kilde til affald. Kun 17 procent bliver genanvendt på en miljømæssigt forsvarlig måde. Teknologisk Institut står i spidsen for det europæiske initiativ Sustain-a-Print, der skal understøtte omstillingen til cirkulær elektronikindustri. – Sammen med europæiske partnere udvikler vi komponenter til elektronik – fx sensorer og tastaturer – der adskiller sig fra traditionelt elektronikdesign på to måder. For det første bliver elektronikken...

Læs mere

Nye regler fremskynder VE

Energistyrelsen har udstedt to bekendtgørelser med ikrafttrædelse den 1. juli 2024, der begge har til formål at fremskynde tilladelsesprocesserne for VE-anlæg.  Reglerne stammer fra EU og udspringer af behovet for en hurtigere grøn omstilling og energiuafhængighed som følge af Ruslands invasion af Ukraine og de deraf stigende energipriser. EU vedtog derfor den 22. december 2022 en nødforordning (revideret og forlænget i december 2023), der har til formål at fremskynde udbygningen af VE, og i oktober 2023 blev der vedtaget en ny version af direktivet for vedvarende energi – VEIII-direktivet. Nye tidsfrister og regler for miljøvurdering Bekendtgørelse om kontaktpunkt, VE-tilladelsesprocessen og områder til fremme af...

Læs mere

Teknologisk skal håndtere nye energisyn

Fra den 1. juli 2024 træder nye regler for energiledelse samt energi- og klimasyn i kraft. Teknologisk Institut er blevet udpeget af Energistyrelsen til at administrere den nye godkendelsesordning for de virksomheder, der ønsker at blive godkendt til at udføre energi- og klimasyn. Formålet med energi- og klimasyn er at kortlægge virksomhedernes energiforbrug og CO2-udledninger med henblik på at identificere energibesparelser. Dette skal bidrage til en grønnere og mere energieffektiv fremtid. – Vi ser frem til at hjælpe udførende virksomheder med at blive godkendt. Det er vigtigt, at de virksomheder, som ønsker at udføre energi- og klimasyn, forstår de...

Læs mere

Nye regler om varmepumper

1. juli træder to nye bekendtgørelser i kraft, som særligt har betydning for virksomheder, der installerer og servicerer varmepumper.  Det drejer sig om Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser (retsinformation.dk), samt om Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr (retsinformation.dk) Ændringerne kommer som følge af ” Opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv.”, hvor man politisk blev enige om at ændre intervallerne for eftersyn af varmepumper. Arbejdstilsynet har desuden benyttet lejligheden til at give reglerne på området et servicetjek og indført krav, som tager højde for at vi kommer til at se langt flere varmepumper med brandbare kølemidler...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.