Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Ambitiøse mål

Med den nye klimalov er der lagt ambitiøse mål. Og måske urealistiske mål. For der ligger stort arbejder. Næste årti begynder allerede om ca. 3 uger. Der skal arbejdes og lægges planer. Spændende. Med den nye klimalov vil den til enhver tid siddende regering være forpligtet til at sikre virkeliggørelsen af 70 procent målet i 2030. Med den brede opbakning blandt Folketingets partier er klimaloven bindende for fremtiden. Samtidig styrkes Klimarådets rolle som uafhængig klimavagthund betydeligt. Rådets får flere midler, flere eksperter og vælger selv ny formand og nye medlemmer. ”Vi får nu en bindende klimalov, som er en...

Læs mere

Solceller og vind på land tæt på at være støttefri

Prisen på landvindmøller og solcelleparker er nu så lav, at det tyder på, de meget snart kan opføres helt uden støtte. Resultatet af dette års såkaldte teknologineutrale udbud, hvor landvindmøller og solcelleanlæg konkurrerer om støtte, har for andet år i træk vist historisk lave støttesatser. Støttesatsen faldt med ca. 30 procent i forhold til sidste års rekord. Sidste års støtte til landvindmøller og solcelleanlæg lød på rekordlave 2,27 øre pr. kilowatttime. I år er støtten faldet yderligere til bare 1,54 øre. Dermed fortsætter tendensen fra sidste år. Det tyder på, at flere og flere projekter bliver gennemført uden statslig...

Læs mere

Ny ordning skal teste batterier til sol

Danskerne er allerede i fuld gang med at gøre sig uafhængige af fossile brændsler. Flere tusinde husstande har solceller med tilkoblet batterilager, så solcelleenergien kan bruges, når solen er gået ned. Men hvordan vælger de det rette batterianlæg? Teknologisk Institut etablerer ny prøvningsordning, som vil skabe et gennemsigtigt marked for husstandsbatterier. I dag findes der ingen objektive data eller hjemmesider som gør det muligt at sammenligne batterianlæg. Teknologisk Institut etablerer derfor en frivillig prøvningsordning for batterianlæg på det danske marked. – Batteriproducentens produktblade er det eneste sted, hvor data er tilgængelige. Disse data er ligeså svære at sammenligne som...

Læs mere

Ny måde at tænke skimmel i boliger

Forsker på SBI tænker på en ny måde, når hun undersøger skimmel i boliger. Hun konkluderer “Skimmelproblematikken er kompleks og forårsaget af en lang række forskellige faktorer. Der er både tale om byggefejl, udtjente byggematerialer, manglende vedligehold og adfærdsrelateret fugtbelastning.” ”Min forskning er i første omgang tiltænkt alle, der ønsker at forstå og blive klogere på skimmelsvampeproblematikken. Hvad enten man arbejder med skimmel i kraft af sin profession, eller man tager del i det forebyggende arbejde”, siger Turid Borgestrand Øien. Det kan lyde så nemt og ligetil at løse problemer med skimmel i boliger: ”Luft ud og hold en...

Læs mere

Grøn omstilling kan slå hul i statskassen

Der er brug for at kombinere udbygningen af den vedvarende energi med en fokuseret indsats for at sikre energieffektivisering, hvis det skal lykkes at nå regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 procent frem mod 2030. Ellers risikerer man, at den grønne omstilling kommer til at slå et unødigt stort hul i statskassen. Det er budskabet fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, hvor man derfor håber, at politikerne på Christiansborg ikke vælger udelukkende at fokusere på eksempelvis opstillingen af vindmøller som fundamentet for den fremtidige klimapolitik. ”I øjeblikket kan man godt få det indtryk, at politikerne fra begge sider af folketingssalen...

Læs mere