Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Energistyrelsen viser vejen for Vietnam

Ny analyse viser, at det ikke kun er teknisk muligt for Vietnam at indfri sit mål om klimaneutralitet i 2050 – det er også det mest økonomisk rentable af de analyserede scenarier. Vietnams CO2-udledning skal dog toppe i 2030, hvis ikke omstillingen skal blive unødigt dyr. Derfor er der behov for at accelerere den grønne omstilling af energisektoren massivt nu. Vietnam har i de seneste år oplevet stor økonomisk vækst, der placerer landet blandt verdens hurtigst voksende økonomier. Den økonomiske vækst fører dog til et stigende energibehov. Hvis væksten ikke skal medføre øgede CO2-udledninger og luftforurening, er der brug...

Læs mere

Ekstremvejr kræver kreative løsninger

Grundvandet i Danmark står rekordhøjt viser en GEUS undersøgelse: Årsagen er de omfattende nedbørsmængder. Undersøgelsen indikerer desuden, at grundvandet og risikoen for oversvømmelser forventes at stige yderligere de kommende år. Wavin, leverandør af løsninger til VA- og VVS-branchen, har i mange år specialiseret sig i håndtering af regnvand. De har udviklet løsninger, der arbejder sammen med ekstremvejret og udnytter vandet som ressource frem for blot at lede det væk.  De seneste år har været præget af enorme oversvømmelser og af voldsomme tørkeperioder. 2023 var et af de ti varmeste år mål i Danmark nogensinde, og det blev også året,...

Læs mere

Brødrene Dahl er gået i stå

Årsregnskabet for Brd.Dahl viser en omsætningsmæssig tilbagegang på 7% til 4,1 mia. kr. Og sammenligner vi med konkurrenten AO de kun gået 2% tilbage, og ser vi på de to partier 5 år tilbage, har AO en fremgang på 53% fra 2019 til 2023, medens BD kun går 6% frem. Det illustreres måske bedst ved, at Brd.Dahl i 2019 havde 19% mere omsætning end AO. Og i 2023 er det byttet om. AO omsætter for 21% mere end Brd.Dahl. Ja, Brd.Dahl er gået i stå. Bruttoavancen er faldet endnu mere for regnskabet for 2023, nemlig 12% til 1,1 mia....

Læs mere

Optimisme hos Sanistål trods tilbagegang

Saniståls årsregnskab for 2023 viser et fald i omsætningen på 4 % til 3,1 mia. kr. Det er mindre %-tilbagegang end branchen, hvilket kunne tyde på, at Sanistål har gjort det OK omsætningsmæssigt. Der er optimisme hos Sanistål, og det er der grund til. For med det nye svenske ejerskab af Ahlsell får Sanistål Ahlsell Danmark mange flere “muskler” at spille med. Saniståls omsætning pr. medarbejder ligger helt ned på 3,8 mio. kr. Sammenlignet med AO`s 6,2 mio. pr. medarbejder, er det ikke godt nok. Bruttoavancen er også gået tilbage. 7% tilbage til 750 mio., og resultat før skat...

Læs mere

Stadig større udbytte

Efter nogle år uden udbytte er der kommet gang i udbyttet til ejerne i regnskabet pr.31.10 2023 udbetales 5 mio. kr. Sidste år var dette 3 mio. kr. Som så sendes til ejerne i ApS KBUS 38 nr.1310. Og det på trods af bruttoavancen er faldet med over 20 mio. kr. til 38,1 mio. kr. Et fald på hele 35 % og resultat før skat er ligeledes faldet stort fra 24,2 mio. kr. til 3,4 mio. kr. i overskud. I dette tal indgår finansielle indtægter på 1,5 mio. kr. Så driften er udfordret for Hatten., at det godt for...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.