Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Fin 2019-start for AO

AO har fremlagt regnskab for første halvår 2019. Hovedtallene er: • Omsætningen i 1. kvartal 2019 blev på 869,6 mio. kr., hvilket er 57,2 mio. kr. eller 7 % højere end i 1. kvartal 2018. I 1. kvartal 2019 var der en arbejdsdag mere end sidste år. • Resultat af primær drift (EBIT) blev i 1. kvartal 2019 42,3 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 4,9%, mod hhv. 28,6 mio. kr. og 3,5 % i 1. kvartal 2018. Den øgede indtjeningsmargin kan primærthenføres til relativt lavere omkostninger. • Resultat før skat i 1. kvartal 2019 på 40,5 mio....

Læs mere

Vinder: EnergyLab Nordhavn

EnergyLab Nordhavn er et visionært koncept, men ikke et fysisk objekt, man umiddelbart ville tænke på som kandidat til en designpris. Alligevel blev projektet vinder af Danish Design Award 2019, kategorien ’Visionary Concepts’. Projektet handler om i et samarbejde mellem forskere og danske energivirksomheder at udvikle og demonstrere løsninger til et fremtidigt fleksibelt og intelligent energisystem. Og det er lykkedes for designerne KIRT X THOMSEN at visualisere mange af de nyskabende løsninger, der ellers bliver gemt væk på lofter og i vægge og kældre. Juryen begrundede valget således: ”EnergyLab Nordhavn har designmæssig relevans, fordi design også handler om samarbejde...

Læs mere

Storstilet indeklima-forskning startes

Menneskers påvirkning af indeklimaet kortlægges for første gang i et storstilet forsøg på DTU. Over fem uger undersøger forskere, hvilke stoffer og kemiske emissioner mennesker påvirker indeklimaet med. Forsøget udføres med avancerede instrumenter, der tidligere har været brugt til målinger af det atmosfæriske klima og registreret klimaændringer i Amazonas. ”Vi har ikke tidligere været i stand til med så stor præcision at måle de kemiske processer, der foregår i indeklimaet. Men med nyt avanceret udstyr og nye analysemetoder kan vi kortlægge, hvordan emissioner fra mennesker påvirker indeklimaet. Det er en viden, som får stadig større betydning, fordi vi opholder...

Læs mere

Ny vejledning understøtter ny strategi

Bygningsstyrelsen ønsker samarbejde. Med udgivelse af ny vejledning og ny strategi er der skabt basis for et godt samarbejde omkring fremtidens opgaver. Der lægges op til konkurrence. Men fair konkurrence. I starten af denne måned udgav Bygningsstyrelsen Bygherrevejledningen 2019. Vejledningen henvender sig til offentlige bygherrer, dvs. staten, regioner og kommuner, men andre bygherrer herunder bygherrer indenfor det almene byggeri, kan benytte den i det omfang, de finder den relevant og anvendelig. Den skal sammenholdes med den nye udbudsstrategi. Den nye udbudsstrategi sætter ramme og retning for Bygningsstyrelsens udbud af rådgiver-, bygge- og vedligeholdelsesopgaver. Strategien har fire centrale emner med...

Læs mere

Præisoleret gør det nemt

På VVS 2019 fortalte Michael Adamsen fra GF om selskabets nye præisolerede rørsystemer. “Det er en energieffektiv løsning, og den sikrer hurtig installation”, fastslog Michael Adamsen. Navnet er cool-fit 4.0 og er en perfekt løsning til køleanlæg. Cool-fit 4.0 er PE 100 rør med skumisolering, og de fås i dimensionerne 32 mm til 300 mm. Isoleringens varmeledningsevner er under 0,022 W/mk. Et spændende produkt, som der kan findes mere information om på GF`s hjemmeside.  ...

Læs mere

Kommende begivenheder