Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

65000 og regering vil have ny klimalov

Regeringen ønsker en ny klimalov, som skal sikre, at Danmark fortsætter sin ambitiøse klimaindsats og bevarer sin position som et grønt foregangsland i hele verden. ”Regeringen tager om nogen klimaudfordringen alvorligt – og sætter reel handling bag ordene. Mere end nogen anden regering har gjort. Vi arbejder hårdt for, at Danmark yder sit bidrag til Parisaftalen, og derfor har vi også taget fat i de rigtig svære dele af klimaudforingen – transport, landbrug og lagring af CO2,” siger energi-, forsyning- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). “Men regeringens indsats stopper ikke her. Det er også derfor, at vi i...

Læs mere

Flot udvikling i start-ups.

Forskere og studerende på DTU etablerede 87 startups i 2018. Det er det højeste antal nye virksomheder, der nogensinde er etableret på DTU i løbet af ét år. De mange startups kommer med nye teknologiske løsninger, der er forankret i et behov i samfundet eller har fokus på at nå FN’s verdensmål. Løsningerne spænder bredt og byder på nye opfindelser inden for bl.a. digitalisering, sundhedsteknologi og socialt entreprenørskab. Eksempler er OptoCeutics, der håber på at kunne mindske nedbrydningen af hjernen hos patienter med Alzheimers sygdom ved hjælp af lys, NoBriner, der vil gøre afsaltningsanlæg til en miljøvenlig og bæredygtig...

Læs mere

Danmark i front på EU energi-området

Europa-Kommissionen har netop tildelt 1 mio. euro til DTU’s Energy-X-projekt, som skal bidrage til at forberede EU’s fremtidige store satsninger inden for forskning på energiområdet. Professor Jens Nørskov fra DTU står i spidsen for konsortiet bag Energy-X, der har deltagelse af i alt 13 europæiske universiteter og forskningsinstitutioner samt 29 store virksomheder. Projektet har fokus på at løse en af vor tids største udfordringer, nemlig at skaffe tilstrækkelig energi og materialer til jordens voksende befolkning, samtidig med at både det miljømæssige aftryk og påvirkningerne af klimaet mindskes. Det sker med afsæt i nye katalysemetoder, der omsætter solens energi til...

Læs mere

Ambition: 50% mindre udledning i Østersøen

Byer og universiteter omkring Østersøen er gået sammen. I kraft af NOAH vil foreløbig 18 partnere, ledet af Tallinn University of Technology, arbejde for mindre udledning i Østersøen fra 1. januar 2019 til 30. juni 2021. ‘NOAH’ et en plan-værktøj, der skal hjælpe byer med at reducere udledningen af spildevand i forbindelse med kraftig regn og oversvømmelser. Håndtering af regn og spildevand er en af de største miljøudfordringer for byerne omkring Østersøen, og dette bliver kun værre af, at de forventede klimaændringer vil medføre hyppigere storme og skybrud i regionen. Afløbssystemerne kan ikke håndtere de stigende vandmængder, hvilket fører...

Læs mere

Tekniqs og Arbejdsgivernes fusion nærmer sig

I efteråret 2018 gav Tekniqs bestyrelse grønt lys til, at der blev indledt drøftelser med Arbejdsgiverne om en fusion. Siden har der været afholdt en stribe møder mellem de to organisationer om, hvordan en fælles organisation kan se ud. Samtidig har der været afholdt medlemsmøder rundt om i landet, hvor der er blevet taget positivt imod planerne. Nu er det endelige fusionsoplæg ved at være klart, og den 26. februar 2019 skal Tekniqs bestyrelse tage stilling til gennemførelsen af en urafstemning blandt medlemmerne. Det vil der blive udsendt nærmere information om, så snart det er besluttet. Formålet med en...

Læs mere

Kommende begivenheder