Select Page

Forfatter: Hakon Christensen

Intelligente bygninger med stort klima-potentiale

Hos TEKNIQ Arbejdsgiverne er man enige i anbefalinger fra Innovationsfondens klimapanel, der fremhæver byggeri og intelligente bygninger som vigtige elementer i Danmarks fremtidige klimastrategi. Der er brug for en alsidig indsats, hvis Danmark skal genindtage en central rolle i kampen mod klimaforandringerne. Det er også en af konklusionerne fra Innovationsfondens klimapanel, der netop har udpeget fem overordnede områder, som bør danne udgangspunkt for en fremtidig klimastrategi. Ét af disse områder er ”byggeri og intelligente bygninger”, og det får positive ord med på vejen fra TEKNIQ Arbejdsgiverne. ”Netop landets bygninger står for cirka 40 procent af vores samlede energiforbrug. Og...

Læs mere

Ny hjemmeside fremmer universielt design

Rumsans.dk er navnet på en ny hjemmeside til byggebranchen. Det er en forskningsgruppe på SBi, Aalborg Universitet København, som har udviklet og lanceret hjemmesiden.. Den bygger på ideen om universelt design til at skabe byer, bygninger og uderum, som inkluderer alle mennesker uanset fysik, kultur, køn eller alder. Rumsans.dk præsenterer gode eksempler på uderum og bygninger, nybyggede såvel som restaurerede, hvor der er skabt steder og rum, hvor alle kan deltage på en ligeværdig måde. Målgruppen er alle, som beskæftiger sig med at planlægge og udforme det byggede miljø. – Med rumsans.dk vil vi gøre op med forestillingen om, at universelt...

Læs mere

Nyt projekt skaber teknologi til bæredygtigt brændstof

Biomasse og vindmøller er de vigtigste kilder til vedvarende energi i Danmark – og der er stadig potentiale til at udbygge produktionen fra begge dele betydeligt. Vindenergi er på nuværende tidspunkt ved optimal placering konkurrencedygtig på pris i forhold til fossile brændsler, og det gør det realistisk at opstille mange flere møller i de kommende år. Samtidig har Danmark, særligt fra skov- og landbruget, store mængder af biologiske overskudsprodukter, f.eks. halm, som i dag kun delvist bruges i energiproduktionen. Men selvom der er oplagte muligheder for at øge produktionen, har udbredelsen af de to energikilder indtil nu haft en...

Læs mere

Nyt partnerskab sætter skub i besparelser

Grundfos og Danske Hoteller har indgået et spændende partnerskab. Grundfos bærer omkostningerne, mens besparelserne deles. Partnerskabet imødekommer hoteller, der har klimaneutrale ambitioner, men ikke ønsker at binde yderligere kapital i deres bygninger. Modellen hedder ”Energy-Savings-as-a-Service” og fungerer ved, at Grundfos får indsigt i energiforbruget i bygningen og foretager energirenovering og servicering over syv år. Der er ingen kapitalbinding for hotellerne, som til gengæld deler deres månedlige energibesparelse med Grundfos. – Hos hotellerne har vi en ambition om at reducere vores CO2-aftryk i driften. Men begrænsede økonomiske budgetter og et behov for at bruge pengene på gæsteoplevelsen kan være en...

Læs mere

7 års test bag første plastrør til drikkevand ved forurenet jord

Det første plastrør i 100% plast til drikkevand, der er i stand til at modstå selv de hårdeste toksiner, hedder Uponor Barrier PLUS. Syv års krævende tests i laboratoriet og i felten har påvist dette. Denne modtandsdygtighed skyldes polymerbarrierebeskyttelseslaget. Beskyt drikkevandet i bymæssige områder I takt med at byer og befolkningstal vokser, er der behov for at inddrive landarealer, der tidligere blev betragtet for uegnede til offentlig og privat brug. Særligt på tidligere in Særligt på tidligere industriområder er der risiko for, at jorden indeholder toksiner, der kan nedbryde konventionelle rør. Det er dog ikke kun disse områder, der...

Læs mere