Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

Styr på “butikken”

Helge Lønhart A/S opgiver ikke omsætningen i regnskabet for 2020. Bruttofortjenesten er på 14,5 mio. kr. Samme niveau som for 2019, men gennem de sidste 5 år er der sket et fald på 21,4%. Hvis bruttoavance-procenten var 22%, ville de 14,5 mio.kr. svare til 65,8 mio. kr. For Helge Lønhart A/S er det vigtigt, at omkostningerne er under kontrol, især i en periode, hvor der ikke sker vækst. Og der er kontrol på omkostningerne. Største post er personaleudgifter, som for 2020 var 10,9 mio.kr. , hvilket er 1,2% mindre end 2019. Og det svarer til at der en 1...

Læs mere

Verdens største til grønt brændstof skal bygges næste 4 år

Et nystartet europæisk projekt, MegaSyn skal over de næste fire år bygge og teste det, der på nuværende tidspunkt bliver verdens største højtemperatur-elektrolyseanlæg (1 MW) til produktion af grønt brændstof. I det såkaldte co-elektrolyseanlæg foregår der to kemiske processer ved hjælp af elektrolyseceller (SOEC), som drives af elektrisk energi fra vedvarende energikilder: Dels spaltes vandmolekyler til brint og ilt, og dels reduceres CO2 til CO (kulmonooxid). Dermed produceres der syntesegas, som er en blanding af brint og kulmonooxid, og den kan ved hjælp af kendte teknologier let raffineres til forskellige former for grønne brændstoffer. Systemet skal således demonstrere, hvad man...

Læs mere

Rørcenterdage i september 2021

Det skulle have været juni, men det bliver 8.-9.september 2021. Rørcenterdagene er flyttet og heldigvis ikke aflyst. For netop Rørcenterdagene er et unikt mødested for kommuner, leverandører, rådgivere og entreprenører. Foreløbig har 85 virksomheder allerede tilmeldt sig som udstillere. Rørcenterdagene er gennem tiden vokset fra en lille, til en noget større messe. I 2001 fyldte messen en parkeringsronddel, og her 20 år efter i 2021 kommer “dagene” til at fylde hele 3 parkeringsronddeller, men det er stadig en meget målrettet specialmesse for vand- og afløbsteknik samt klimatilpasning i relation til regnvand, såvel udstilling som vores konferencer. I 2021 bliver det 19. gang Rørcenterdagene bliver afholdt, og der...

Læs mere

Markedet kan aktiveres

Drivkraft Danmarks direktør Jacob Stahl Otte er både positiv og bekymret overfor Regeringens store infrastrukturplan: Danmark Fremad – Infrastrukturplan 2035. Han siger: “Planen medfører investeringer for samlet set 106 mia. kr. frem til 2035 i alt fra motorveje, kollektiv trafik, cyklisme og ladestandere til elbiler. Ifølge planen skal det være lige så nemt at køre i en grøn bil som i en benzin- eller dieselbil. Derfor er der afsat ½ mia. kr. til ladestandere langs statsvejnettet for at binde landet sammen for elbilister. Helt konkret er planen at etablere 50 ladeparker på både nye og eksisterende rastepladser med 630 lynladepladser,...

Læs mere

Når permafrost forsvinder kan overvåges til ny viden

Grønlands første landevej, Arctic Circle Road, er begyndt at sno sig gennem landskabet. På det flade landområde i Vestgrønland ved Kangerlussuaq lufthavn er en ny grusvej og et spor til de såkaldte ATV’er (all-terrain vehicles) ved at blive anlagt. Vejen skal gå fra indlandsisen til kystbyen Sisimiut, og på den 150 kilometer lange strækning bliver der mulighed for at etablere en række nye målestationer for klimaforandringer. Kangerlussuaq (i Danmark tidligere kendt som Søndre Strømfjord) er internationalt center for klimaforskning på og omkring indlandsisen. Det skyldes Kangerlussuaqs gode adgang til indlandsisen kombineret med en lufthavn med sikker indflyvning. Permafrosten forsvinder...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.