Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

300 millioner til Ukraine støtte

Danmark har siden krigens start bakket op om Ukraines kamp for frihed. Det er sket gennem en lang række donationer af både militært udstyr, humanitær nødhjælp og gennem danske virksomheders og fondes store investeringer i genopbygningen af landet. Nu afsætter regeringen nye midler til Ukraine Fonden, som vil kunne sikre mindst 300 mio. kr. til danske erhvervsprojekter i Ukraine og understøtter, at dansk erhvervsliv fortsat kan spille en nøglerolle i Ukraine gennem investeringer. Det er netop denne indsats, der sættes fokus på til dagens møde Ukraine Investeringsforum. Den ukrainske førstedame, Olena Zelenskas, besøg i Danmark understreger samtidig den fælles,...

Læs mere

Rensning ved kilden

Et ambitiøst projekt med Teknologisk Institut for bordenden vil opsætte et fuldskalaanlæg til at fjerne miljøfarlige forurenende stoffer i spildevand, herunder PFAS, direkte fra forureningskilden. Derved kan man sætte hurtigere ind mod forureninger og reducere den større mængde vand, som i stedet skulle renses på renseanlæg Det danske vandmiljø er under pres. En lang række miljøfarlige forurenende stoffer (MFS) som PFAS, tungmetaller, PAH’er og lægemidler ender ofte i vandmiljøet, fordi de er at svære fjerne, både ved forureningskilden og på renseanlægget. Punktkilderne tæller bl.a. deponier, modtagestationer for farligt affald og vaskevand fra fjernvarmeanlæg, alle kendte kilder med store bidrag...

Læs mere

40 millioner til Ukraines energi

I marts måned blev Ukraine udsat for de mest omfattende missilangreb mod deres energiinfrastruktur, siden krigen begyndte i februar 2022. De intensiverede angreb ses som et bevidst forsøg på at nedbryde den ukrainske elforsyning, som er helt afgørende for at få vand, varme, et sundhedsvæsen og en hær, der kan fungere. ”Ukraine er i forhold til energiforsyning kommet imponerende gennem den snart overstående vinter. Og det til trods for løbende angreb på og ødelæggelser af kritisk energiinfrastruktur. De seneste uger har Rusland valgt at øge sine målrettede angreb mod Ukraines energiinfrastruktur, og vi har set omfattende ødelæggelser. Fra dansk...

Læs mere

100 km krypteret rekord fra DTU

Det er lykkedes forskere på DTU at overføre en kvantekrypteret nøgle ved hjælp af en metode kaldet Continuous Variable Quantum Key Distribution (CV QKD). Forskerne har formået at få metoden til at fungere over en rekordafstand på 100 kilometer – den længste afstand nogensinde opnået ved hjælp af CV QKD-metoden. Fordelen ved metoden er, at den kan anvendes i internettets eksisterende infrastruktur. Kvantecomputeren truer de eksisterende algoritmebaserede krypteringer, som i dag sikrer dataoverførsler imod aflytning og overvågning. Endnu er computeren ikke stærk nok til at bryde dem, men det er et spørgsmål om tid. Lykkes det for en kvantecomputer at...

Læs mere

Ny aftale om grøn brint

Aftalen signalerer, at Stiesdal Hydrogen og Danfoss er parate til at introducere deres seneste innovation på det globale marked: en avanceret brintelektrolyseløsning baseret på varmevekslerdesign. Sammen har de to virksomheder udviklet en ny og skalerbar løsning til kernekomponenten i Stiesdal Hydrogens elektrolysator, en såkaldt elektrolysecellestak. Ved at kombinere de to virksomheders styrker positionerer Danfoss og Stiesdal Hydrogen sig til at øge elektrolysekapaciteten i takt med samfundets voksende behov for grøn brint. Grøn brint tjener som en afgørende bro til at opnå fuldstændig dekarbonisering i sektorer, der er svære at drive med vedvarende elektricitet, hvilket baner vejen for ren brændstofproduktion...

Læs mere