Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

Mangel på udbud bliver dyrt

Drivkraft Danmarks direktør Jacob Stahl Otte retter kraftig kritik for manglende udbud omkring elbiler. Han siger: “Det er ubegribeligt, at ingen ser et problem i, at forbrugernes opsparede midler fra et offentligt reguleret monopol anvendes til at skabe et ureguleret privat monopol. Ønsker kommunerne at fremme elbiler, bør de som minimum sende opgaven i udbud og dermed understøtte konkurrencen på markedet for opladning af elbiler. Men i stedet ser vi, at opgaverne bliver tildelt uden nogen markedsprøvning. Der er en populær talemåde blandt konkurrenceøkonomer: Det eneste, der er værre end et offentligt monopol, er et privat monopol. Pointen er,...

Læs mere

Danvak dag holdes 14.april 2021

For dig der følger med i udviklingen indenfor varme- og klimateknik er Danvakdagen næsten et “must”. På Danvak Dagen 2021 vil vi fortsat have klima i byggeriet på dagsordenen. Vi vil bl.a. dykke ned i Europa kommissionens “Renovation Wave Strategy”, der har et mål om at 35 millioner bygninger i Europa skal klimarenoveres inden 2030. Vi vil derfor se på, hvilken betydning det har politisk, økonomisk og teknisk for renoveringen af Danmarks bygningsmasse – og hvilken betydning det har for byggebranchen i Danmark? Hvordan kan vi sammen arbejde for, at den øgede renoveringsindsats fører til bedre bygninger med god holdbarhed, små...

Læs mere

Økonomien afgørende for grøn omstilling

Uden støtteordninger bevæger den grønne omstilling sig i slæbesporet i de danske hjem. Så firkantet kan det stilles op, når boligejerne overvejer, om det er tid til at sætte handling bag de grønne overvejelser. Det er konklusionen i en ny befolkningsundersøgelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne og YouGov, hvor cirka 2.000 boligejere blandt andet er blevet spurgt ind til energiplanerne for deres hjem. Tallene viser at hele 60 procent af boligejerne i nogen eller højere grad ser tilskud/støtteordninger som en vigtig motivationsfaktor for at investere i energirenoveringer af deres boliger. Et tal, som underbygger en tilsvarende undersøgelse tilbage i januar. ”Resultatet...

Læs mere

Energi-ø 20 km syd for Bornholm

Partierne bag klimaaftalen har truffet beslutning om placeringen af havvind ved energiø Bornholm og valgt bruttoområde for placering af energiø og havvind i Nordsøen. Med beslutningen tager regeringen og et bredt flertal i Folketinget de næste vigtige skridt inden for den grønne omstilling. Energiøerne vil tilsammen kunne tredoble dansk strømproduktion fra havvindmøller og kan forsyne omkring fem millioner husstande i Danmark og vores nabolande med grøn strøm. ”Vi træder nu ind i en ny epoke i det danske vindeventyr, og jeg vil gerne takke de andre partier i aftalen for et godt samarbejde omkring placeringen af verdens to første...

Læs mere

Danmark skal gøre verden mere grøn

Som led i den nye strategi for den globale klimaindsats styrker regeringen nu samarbejdet om grøn omstilling med verdens største CO2-udleder, Kina, samt vækstøkonomierne Vietnam, Mexico og Sydafrika markant med i alt 250 mio. kroner over fem år. ”Regeringens klimaambitioner vækker interesse verden over. Samtidig har Danmark over årtier opbygget stærke kompetencer inden for vedvarende energi og energieffektive løsninger. Vi skal standse klimakrisen, og vores myndighedssamarbejde bidrager til CO2-reduktioner i stor skala til gavn for vores samarbejdslande, klimaet og grønne danske virksomheder”, siger klimaminister Dan Jørgensen. ”Dansk klimadiplomati er en frontløber for den globale grønne og bæredygtige omstilling. Nu...

Læs mere

Kommende begivenheder

There are no upcoming events at this time.