Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

Indonesien når mål 10 år før tid med dansk hjælp

Dansk ekspertise har været helt central for den nye plan for omstillingen af Indonesiens energisektor. Planen viser, hvordan Indonesien kan nå et af sine klimamål ti år før tid. På Bali blev der i november 2022 sat pen til papir på en politisk aftale for, hvordan mere end 20 milliarder USD skal bidrage til at omstille den fossiltunge energisektor i verdens fjerde mest folkerige land, Indonesien. Danmark vil sammen med G7-landene, EU og Norge med det såkaldte Just Energy Transition Partnership støtte Indonesien med at kickstarte sin grønne omstilling. Efter et års arbejde offentliggøres den officielle køreplan nu for,...

Læs mere

30 milliarder til klimastøtte

Nu er der åbent for ansøgninger til EU’s Innovationsfond. Der er i år blevet afsat over fire milliarder euro til nye innovative klima- og energiteknologier. Skal jeres virksomhed have del i midlerne, så søg inden ansøgningsfristerne i februar og april. Den 23. november blev der åbnet for projektansøgninger til EU-Kommissionens omfattende Innovationsfond. Fonden er finansieret af salget af CO2-kvoter i EU’s kvotehandelssystem, og der kan nu søges om i alt fire milliarder euro til banebrydende energiteknologier i stor skala. Omfanget af berettigede sektorer under EU’s Innovationsfond er blevet udvidet. Der kan nu søges støtte til projekter inden for vedvarende...

Læs mere

Flere beskæftigede, færre virksomheder

De større virksomheder opkøber de mindre virksomheder i installationsbranchen. Hvert tiende arbejdssted inden for elinstallation er forsvundet fra 2008 til 2022, mens antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Blandt vvs-installatørerne er tendensens endnu tydeligere. En opgørelse fra TEKNIQ Arbejdsgiverne, baseret på nye tal fra Danmarks Statistik, viser, at hvert tiende arbejdssted inden for elinstallation er forsvundet fra 2008 til 2022. Når det gælder vvs og blikkenslager-virksomheder er antallet af arbejdssteder skrumpet med 15 procent i samme periode. Udviklingen er sket samtidig med, at antallet af fuldtidsbeskæftigede er steget med henholdsvis ti og tre procent. Der...

Læs mere

TI mindsker affald med 3,3 mio. tons og 90.000 tons CO2

Med målet om at reducere affaldsmængden med 3,3 mio. tons og en mindskning af CO2 udledningen med 90.000 tons skal det nye partnerskab CLOSING THE LOOP hjælpe små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, i gang med at lukke klima-hullet i værdikæderne og genanvende og genbruge ressourcer. Teknologisk Institut er videnpartner i projektet og skal stille laboratorier, tekniske kompetencer samt viden om forretningsmæssig bæredygtighed og dokumentation om bæredygtigheden i den grønne omstilling til rådighed. – I Danmark er vi kun fire procent cirkulære, og her skal vi blive bedre til at mindske vores overforbrug af ressourcer og råvarer og øge mængden...

Læs mere

19.november – World toilet day

Mere end 50.000 mennesker i Danmark har svært begrænsede toiletforhold, når de forlader deres hjem. De standardiserede handicaptoiletter har alt for mange begrænsninger for dem, der lever med nedsat funktionsevne. I samarbejde med flere ledende danske handicaporganisationer har Pressalit en ambition om at øge antallet af offentlige toiletfaciliteter, der imødekommer mennesker med omfattende handicap. For mennesker med en funktionsnedsættelse er tilgængelighed en afgørende forudsætning for at kunne deltage i samfundslivet og leve et selvstændigt, socialt og lige liv med et handicap. Faktum er, at mange mennesker må vælge aktiviteter fra i hverdagen. Ikke af lyst, men af nød –...

Læs mere

Kommende begivenheder