Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

Energifællesskab sikrer klimavenlig fjernvarme

Fjernvarmenettet bliver i disse år udbygget mange steder, hvor borgerne går fra at have individuel opvarmning med olie- og eller naturgasfyr til fælles varmeforsyning, hvor en stadig større del er baseret på vedvarende energi. Men omlægningen tager tid, samtidig med at mange lokalområder ligger for langt fra fjernvarmenettet til, at det vil være økonomisk rentabelt eller energimæssigt effektivt på grund af varmetab i rørene. I Lyngby-Taarbæk Kommune undersøger man derfor lige nu, om et energifællesskab, hvor forbrugerne får varme fra en fælles varmepumpe, kan være en alternativ, klimavenlig og let løsning for forbrugerne i sådanne områder. Tanken er, at...

Læs mere

Rockwool investerer milliarder i Rusland

Rockwools topchef, Leningrads guvernør og den danske ambassadør i Rusland var alle til stede ved starten på etableringen af Rockwools nye produktionslinie på Rockwool fabrikken i Wyborg ved St.Petersborg i Rusland. Den nye produktionslinie skal udnytte Rockwools ny-udviklede elektriske smeltemetode. “Vi kan spare 50% i CO2-udledning ved at udnytte den nye smeltemetode og ved at udnytte vedvarende energi”, fastslår Rockwools topchef, Group CEO Jens Birgersson. ” Rockwool, der har haft fabrikken i 15 år, forventer de kommende år at investere mere end 1,5 milliarder og skabe omkring 70 nye jobs. Fabrikken leverer i dag til det nordvestlige og centrale...

Læs mere

Rundt byggeri udnytter ressourcer bedre

Ny sektorudviklingsrapport fra DTU anbefaler at byggesektorens aktører går sammen om store testprojekter og skalering af cirkulært byggeri. Cirkulært byggeri hvor materialer, hele komponenter, eller hele bygningsdele genanvendes, spiller en central rolle i omstillingen til en mere bæredygtig anvendelse af naturens ressourcer. En sektorudviklingsrapport fra DTU konkluderer, at der er brug for en plan for, hvilke kvalitetskrav der skal stilles til genanvendte materialer og komponenter. Der er samtidig brug for udvikling af testmetoder, uddannelse og efteruddannelse for at sætte fart på udbredelsen af cirkulært byggeri. Rapporten er udarbejdet med input fra en række eksperter og aktører i den danske...

Læs mere

Gennembrud med PUR-plast begejstrer og gavner klima

Det er lykkedes for danske forskere at nedbryde PUR-plast til dets oprindelige byggesten. Gennembruddet kan potentielt føre til øget genanvendelse af PUR-plast, der er uundværligt i mange hverdagsprodukter, men samtidig svært at genanvende. Danske forskere, specialister og industripartnere har gennem de sidste to år samarbejdet om at udvikle en holdbar metode til at genanvende polyurethanplast (PUR-plast), der er et uerstatteligt materiale i mange produkter som for eksempel skosåler, madrasser, isoleringsmateriale og som komponenter i vindmøller, fly og medicinsk udstyr. Det er i laboratoriet lykkedes at udvikle en metode til at nedbryde PUR-plast til dets oprindelige byggesten, såkaldte aminer og...

Læs mere

Den hvide skorstensfejer

På VVS21-messen i Odense præsenterede skorstensfejerne “Den hvide skorstensfejer”. Og det er et nyt forretningsområde for skorstensfejerne, nemlig rensning af ventilationsanlæg. Skorstensfejernes budskab er, at de kan “det der med at rense” og at det er nødvendigt med rensning af ventilationsanlæg. Hvis der ikke renses går det udover indeklimaet, og undervisningen i skolerne bliver f.ex. dårligere. Skorstensfejerne henviser til Sverige, hvor der valgt en lovgivning på ventilationsområdet. Det kunne vi også bruge i Danmark, for i følge skorstensfejerne fungerer 70% af alle anlæg ikke optimalt. Og det kan den hvide skorstensfejer hjælpe...

Læs mere