Select Page

Forfatter: Kaj Mathiesen

Beboeradfær er nøglen til succes

Teoretiske beregninger viser, at man kan spare ca. 30 % af energiforbruget ved at energirenovere, men udregningen tager ikke hensyn til, hvad beboernes adfærd betyder for den reelle energibesparelse. Ny forskningsrapport – Beboernes betydning for den realiserede varmebesparelse ved renovering af boliger – fra Statens Byggeforskningsinstitut viser, at det nærmere er det halve – ca. 15%, man reelt kan opnå, hvis der ikke gøres mere i forhold til beboeradfærd og andre faktorer som fx manglende indregulering. – De teoretiske beregninger af potentialet for energibesparelser tager udgangspunkt i nogle ideelle forhold. De er ikke udviklet til at forudsige det reelle...

Læs mere

Beskyt mod Corona på byggepladsen

Det er vigtigt, at arbejdet på byggepladser er tilrettelagt, så de ansatte er effektivt beskyttet mod risikoen for smitte med coronavirus. Det gælder for både indendørs og udendørs arbejde. Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen. På byggepladser med flere arbejdsgivere skal foranstaltningerne aftales og koordineres mellem virksomhederne. Arbejdsgivere skal træffe foranstaltninger til at beskytte de ansatte så effektivt som muligt mod...

Læs mere

Corona hjælp er sund fornuft

Det var en positiv håndsrækning til byggebranchen i en ellers svær tid, da finansminister, Nicolai Wammen, i dag kunne melde ud, at kommuner og regioner sættes fri af anlægsloftet og får bedre finansieringsmuligheder for dermed at kunne fremrykke allerede planlagte men endnu ikke igangsatte service- og renoveringsopgaver på de kommunale bygninger. Opgaver til en samlet værdi på cirka 2,5 mia. kr. ”Det er sund fornuft i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for at holde gang i aktivitetsniveauet i installations- og byggebranchen. Og det glæder mig, at man fra politisk side har valgt at lytte til...

Læs mere

Ny kompostmølle = mindre udgifter og mindre CO2

Opvarmningen af drivhuse i Danmark kræver meget energi, særligt i vintermånederne når kuldegraderne hersker udenfor. I dag dyrkes tomater, agurker og potteplanter i den rette temperatur ved hjælp af fossile brændstoffer, men fremover kan det komme til at se anderledes ud. Drivhuse har en del bioaffald. Det kan være skud eller grene, der bliver skåret af, eller den del af produktionen, der ikke har tilstrækkelig kvalitet til at kunne blive solgt. I dag sælger gartnerierne dette affald til blandt andet kvægavlere, men de vil gerne selv kunne udnytte det. ”Da vi fandt ud af, at opvarmning af drivhusene udgør...

Læs mere

Forældede vandregler skal moderniseres

Reglerne for klimatilpasning til stigende mængder regnvand er forældede, komplekse og for bureaukratiske. Derfor præsenterer regeringen nu et samlet udspil til nye regler, der skal sikre flere og billigere tiltag til regnvandshåndtering. ”Den seneste måneds oversvømmelser viser tydeligt, at klimaforandringerne allerede er en realitet i Danmark. Vi har set massive vandmængder, byer, der står under vand og folk, der bliver evakueret. Det har store konsekvenser for de mange mennesker, der er påvirket. Vi skal blive langt bedre til at håndtere de store vandmasser”, siger klimaminister Dan Jørgensen. Håndtering af stigende regnfald er historisk set sket ved at udvide kloakrør...

Læs mere