Select Page

Forfatter: Per K Rasmussen

3,50 kr. pr. dag pr. elev er lig godt indeklima

Tekniq kæmper en brav kamp for indeklimaet i de danske folkeskoler. Senest med et debatindlæg, hvor underdirektør Simon O. Rasmussen skrev: ” Kære Politikere, tag en dyb indånding og besøg et klasselokale. Han fortsætter: “Hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær. Det er bare nogle få af de problemer, mange folkeskoleelever (og deres lærere) må slås med i en dagligdag, der foregår i dårligt ventilerede klasselokaler, hvor luften står stille, og CO2-niveauet hurtigt overstiger de anbefalede grænseværdier. Det er der sådan set ikke noget nyt i. For selvom der de senere år er blevet offentliggjort en lang række undersøgelser, blandt andet fra...

Læs mere

Danmark i spidsen for global klimaudvikling

Det haster med at få den globale omstilling op i gear, hvis verden skal nå Parisaftalens ambitiøse målsætninger. Både udviklede lande, de store vækstøkonomier og udviklingslandene skal gennemføre en markant omstilling af energisektorerne, hvis vi skal i mål. Særligt for de fattigste lande er der behov for samarbejde og erfaringsudveksling, så omstilling af energisektoren går hånd i hånd med økonomisk og social bæredygtig udvikling. På FN’s generalsekretærs klimatopmøde 23. september 2019 skal verdens lande, multilaterale udviklingsbanker, private virksomheder og investorer samt civilsamfundet gennem udveksling af best practice og konkrete løsninger sætte fokus på at hæve klimambitionerne, og hvordan man...

Læs mere

Udbudsjusk fortsætter

Der er netop truffet afgørelse i klagenævnet for udbud. Københavns universitet udbød vaskeanlæg i udbud februar 2018. Der var tre bydende. En af taberne, Steelco klagede. Nedenfor omtales afgørelsen på det ene punkt nemlig, hvad en udbyder kan stille af krav til omsætning: Loven siger: “Ordregiveren kan stille krav til ansøgeres eller tilbudsgiveres omsætning. Ordregiveren kan dog ikke kræve, at en ansøgers eller en tilbudsgivers minimumsomsætning pr. år er højere end den dobbelte anslåede værdi af kontrakten, undtagen i tilfælde, hvor der er særlige risici forbundet med bygge- og anlægsarbejderne, tjenesteydelserne eller vareleverancerne. Ordregiveren skal begrunde et sådant krav i udbudsmaterialet. Afgørelsen...

Læs mere

Ny pligter når der udbydes

Folketinget har vedtaget nye ændringer i udbudsloven. Ændringer, som giver de udbydende to nye pligter: At beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet At evaluere de kvalitative kriterier forud for evalueringen af prisen Sidstnævnte gælder dog alene, når der er tale om bygge- og anlægskontrakter til en værdi over 350 mio. kr. Loven træder i kraft 1. juli 2019 og gælder alle udbud, der offentliggøres efter denne dato. Dagens VVS har gentagne gange påpeget de lemfældige og tilfældige evalueringer, som finder sted. Alle forbedringer omkring evalueringsmodellerne er mere end velkommen. For det skal være fair konkurrence. I forbindelse med...

Læs mere

Kommende begivenheder