Et nyt samarbejde, UC-DC, mellem industri og forskning vil kunne omdanne indfanget CO2 til bionedbrydelig plast ved hjælp af gasfermentering, hvor bakterier omdanner CO2 til et råmateriale for basiskemikalier, der bruges i blandt andet plastproduktion.

– Vi forestiller os en fremtid, hvor CO2 forvandles fra en skadelig drivhusgas til et uudtømmeligt råmateriale til fremstilling af materialer, som vores samfund har brug for, i dette tilfælde plast. Desuden vil vi sikre os, at løsningerne er gennemførlige og kan implementeres, siger projektleder Line Rold Tousgaard fra Teknologisk Institut.

Projektet UC-DC (Utilization of Carbon for Decarbonization) er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Pond, Again, og Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability (DTU Biosustain).

Bakterier omdanner CO2 til nyttig syre
I dag er verden afhængig af fossile råstoffer til at producere vigtige kemikalier til plastproduktion.  Men inden længe kan forskellige plastbaserede produkter forhåbentlig produceres direkte af CO2. Det er det potentielle resultat af projektet UC-DC, som udvikler en ny bioteknologisk proces til at udnytte CO2 udviklet af virksomheden Again:

– Vores gasfermenteringsproces omdanner CO2 og brint til eddikesyre i en et-trins-proces, hvor CO2 bliver fanget og omdannet i samme trin. Ved at kombinere bakteriers ældgamle evne til at fordøje CO2 og nutidens avancerede bioteknologi baner vi vej for produktion af CO2-baserede kemiske byggesten, der i øjeblikket kommer fra fossile råmaterialer. Vi er begejstrede for at være en del af et ambitiøst partnerskab, hvor vores teknologi spiller en integreret rolle i en lovende fremtidig værdikæde, siger Torbjørn Ølshøj Jensen, medstifter af Again.

Bionedbrydelig plast fra CO2
Teknologisk Institut vil demonstrere brugen af eddikesyre ved at omdanne den til en kemisk byggesten til plastproduktion. Endelig vil virksomheden Pond omdanne denne byggesten til bionedbrydelige plastpolymerer, der kan bruges i blandt andet emballage og tekstiler.

– Vi vil vise, at det er muligt at producere højkvalitets-plast, der kommer fra genbrugt kulstof, særligt CO2. Det vil ikke blot være en interessant innovation i sig selv, men også et lovende alternativ til kemiske byggesten, der stammer fra plantemateriale, siger Thomas Brorsen Pedersen, CEO hos Pond.

En ny fossilfri CCU-værdikæde
Ved at genanvende CO2 opsamlet fra luften eller CO2-udledende virksomheder spiller løsningen udviklet i UC-DC-projektet en vigtig rolle i at skabe nye forsyningskæder for udnyttelse af CO2, også kaldet CCU.

Som en del af den ambition vil DTU Biosustain regne på, hvordan biobaseret plast fra CO2 påvirker miljø og samfund, hvis produktionen implementeres i stor skala. Det indebærer blandt andet livscyklusvurderinger og markedsanalyser.

– Ved at identificere de potentielle barrierer på tværs af denne nye værdikæde kan vi fokusere på, hvordan vi overvinder dem og demonstrere en farbar vej fra kilde til produkt. Den store styrke ved partnerskabet er, at vi både udvikler og evaluerer løsningerne i løbet af projektet ud fra et samlet syn på hele værdikæden, siger Line Rold Tousgaard.

UC-DC har et budget på 1,4 millioner euro, hvoraf 900.000 euro er finansieret af Innovationsfonden som en del af INNO-CCUS, et af Danmarks fire missionsdrevne innovationspartnerskaber, der skal fremskynde den grønne omstilling.