Tyve danske eksperter, herunder både den administrerende direktør i SSi, Henrik Ullum og den tidligere faglige direktør, Kåre Mølbak erkender nu utvetydigt, at Corona-virus spredes først og fremmest med aerosoler, mikroskopiske partikler, via luften.

”Erkendelsen er et paradigmeskifte, der åbner for et større fokus på strukturel forebyggelse af smitte, især gennem forbedret luftskifte. Omsættes dette i praktiske indsatser, kan det samtidig forbedre indeklimaet mere generelt. Dette underbygges af studier, der peger på, at et velventileret indeklima i skoler også har positiv effekt på elevers indlæringsevne og generelle trivsel. Gennem interventioner, der øger luftskifte eller renser luften, er der mulighed for dobbeltgevinster, ikke alene i skoler, men overalt, hvor mange er samlet i lukkede rum med relativt lidt plads.”, skriver de tyve danske eksperter i et debatindlæg i Ugeskriftet for Læger. Eksperterne er altså for første gang er nået frem til konsensus på dette område. Covid-19 indsatsen vil herefter se helt anderledes ud i forhold til brugen af håndsprit og anbefalingerne om at spritte genstande af.

”Hvis man skulle gøre det om, så skulle vi anbefale udluftning, ventilation og luftrensning i risikosituationer kombineret med effektive masker. Sprit skulle nok ikke stå øverst på listen, siger administrerende direktør for Statens Serum Institut (SSI) Henrik Ullum til Ugeskriftet for Læger. 

Bedre sent end aldrig

Den nye erkendelse vækker glæde hos Herning-firmaet GC Healthcare, der har ekspertise i netop luftrens. GC Healthcare leverer luftteknologi til det offentlige, der dokumenteret kan bryde smittekæder og bedre indeklimaet ”Vi glæder os over,at eksperterne nu meget klart peger i retning af luftrens til at forebygge vira. Bedre sent end aldrig, fristes man til at sige. Samtidig hæfter vi os ved, at man efterlyser konkrete undersøgelser, der belyser, hvordan man bedst fremmer synergien mellem smitteforebyggelse og generel trivsel som følge af bedre indeklima. Her kan vi allerede på nuværende tidspunkt levere viden og konkrete resultater til SSI, og hvem der ellers må have et ønske om indsigt, siger Ulrik Lindkvist, Direktør for GC Healthcare. 

Ingen hovedpine blandt skoleelever i Aarhus Kommune

I 2021/2022 samarbejdede GC Healthcare med flere skoler i Århus omkring reducering af partikelniveauer ifm bedring af indeklimaet. Resultaterne var meget tydelige og markante. 

Elever undgik bl.a. hovedpine, og fik væsentlig bedre trivsel, hvilket 100% underbygger de konklusioner, som eksperterne er kommet frem med nu.