Omkostningerne ved at deltage i offentlige udbud rammer især små og mellemstore virksomheder hårdt. Myndigheder og repræsentanter for indkøbere og leverandører er gået sammen om at sætte fokus på at begrænse virksomheders omkostninger ved offentlige udbud.

Initiativet sker som opfølgning på anbefalingerne fra en arbejdsgruppe nedsat af Erhvervsministeriet med det formål at begrænse omkostningerne ved at deltage i udbud.

 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger:

”Det er vigtigt, at det ikke er dyrt og bøvlet for især vores små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud. Hvis omkostningerne fylder mere end absolut nødvendigt, kan det hæmme en sund konkurrence om de offentlige opgaver. En stærk konkurrence om opgaverne giver bedre kvalitet og skarpere priser til gavn for borgerne.”

Det kommende halve år sætter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og partnerne fra kampagne ”Bedre udbud” endnu mere fokus på at nedbringe virksomheders omkostninger, når de deltager i offentlige udbud. Der bliver blandt andet offentliggjort vejledninger og analyser med fokus på at få nedbragt omkostningerne, og der bliver arrangeret en række konferencer om emnet.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov fortsætter:

”I Danmark har vi mange små- og mellemstore virksomheder, som tilbyder innovative løsninger. Jo mere vi kan fjerne besværet for virksomhederne ved at deltage i offentlige udbud, desto nemmere kan vi åbne op for, at små og mellemstore virksomheder kan deltage i dem.”

Hjemmesiden bedreudbud.dk lancerer i dag et tema om at nedbringe virksomhedernes omkostninger når de deltager i udbud. Temaet indeholder gode råd og konkrete eksempler på, hvordan omkostningerne kan nedbringes og er udarbejdet af partnerne bag kampagnen ”Bedre udbud”.