Krüger og Krüger Kaldnes bliver underentreprenør på Nye Hokksund Renseanlegg med en kontraktssum på ca. 330 MNOK. Krüger og Krüger Kaldnes står for leverance af hele procesdesignet og mekanisk design. Det nye renseanlæg vil sikre bedre vandmiljø i Oslofjorden og befolkningsudvikling i kommunen.

Forbedret spildevandsrensning er på vej til Norge. Krüger og vores søsterselskab i Norge, Krüger Kaldnes, har skrevet under på en kontrakt for Nye Hokksund renseanlæg for Øvre Eiker kommune vest for Drammen. Krüger Kaldnes og Krüger skal levere komplet procesdesign, al mekanisk udstyr relateret til renseprocessen, ligesom vi skal levere vores avancerede online styring, Hubgrade, til at styre renseanlægget intelligent. Vi skal endvidere installere hele maskinpakken. Dette arbejde starter om cirka et år, når NCC har opført bygningen baseret på vores procesdesign.

Fordoblet kapacitet og forbedret vandmiljø

Nye Hokksund renseanlæg bliver et moderne anlæg, som vil have fordoblet kapacitet, når det står færdigt. Designet indeholder blandt andet lukkede tanke og bassiner med tilhørende punktudsugning og lugtreduktionsanlæg, hvilket vil sikre et godt indeklima i bygningen.

Anlægget er valgt med en procesløsning, som indeholder flere af moderselskabet Veolias teknologier, og er baseret på velkendt teknologi af god kvalitet og robuste løsninger. Bl.a. skal Krügers søsterselskab i Sverige, AnoxKaldnes, levere designet samt udstyr for den biologiske renseproces MBBR, ligesom Hydrotech skal levere slutpoleringen i form af to Hydrotech filtre, som renser spildevandet, inden det afslutningsvis ledes ud til recipienten.

Udvidelsen af renseanlægget er et vigtigt skridt i befolkningsudviklingen i kommunen. I hele processen har der været en god og konstruktiv proces med bygherre Øvre Eiker kommune, og vi glæder os til at komme i gang med dette vigtige projekt:

“Når Hokksund renseanlæg står færdigt, vil det have udvidet deres rensning til at omfatte kvælstofrensning, ligesom det vil have skærpet fjernelsen af fosfor, så 95% bliver fjernet fra spildevandet. Det vil være en kæmpe gevinst for Drammen elven, som løber ud i Oslofjorden, der således også vil drage fordel af det nye renseanlæg” udtaler Line Bessermann, der landeansvarlig for Norge.

De primære projekteringsarbejder skal udføres i Kruger i stærkt samarbejde med Kruger Kaldnes, som kommer til at spille en vigtig rolle som den lokale aktør under installation, indkøring og opstart:

“Vi glæder os til at bruge vores ekspertise på dette projekt. Med mere end 20 år i landet har vi godt kendskab til markedet, ligesom vi tilfører projektet specialistviden inden for behandling af spildevand”, udtaler Mike Halmer, der er Managing Director i Krüger Kaldnes.

Store perspektiver for dansk vandekspertise i Norge

Der er generelt et stort potentiale for rensning af spildevand i Norge, da Oslofjorden og Skagerak lider under manglende kvælstoffjernelse fra renseanlæggene. De norske myndigheder skærper derfor udledningskravene for direkte og indirekte udledning til Oslofjorden, hvilket berører op til 30 renseanlæg langs kysten.

Der er derfor et stort markedspotentiale for Krügers løsninger og teknologier, som i kombination med vores store erfaring på området kan være med til at nå målene. Derudover vil vi være med til at bidrage til et bedre vandmiljø i Norge, hvilket er vigtigt for os som miljøvirksomhed certificeret i FN’s Verdensmål.

Vi ser derfor frem til at levere dette projekt i Norge og sætte et positivt aftryk på markedet sammen med NCC. Totalprisen for hele anlægget er 330M NOK, mens Krüger Kaldnes’ andel til NCC er på 108M NOK.

Det nye renseanlæg skal efter planen stå færdigt 1. kvartal 2025.