Det er vigtigt, at arbejdet på byggepladser er tilrettelagt, så de ansatte er effektivt beskyttet mod risikoen for smitte med coronavirus. Det gælder for både indendørs og udendørs arbejde.

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at arbejdsgiveren løbende skal kortlægge risikoen for, at de ansatte kan blive udsat for påvirkninger, der kan skade deres sikkerhed eller sundhed. Hvis der er risici forbundet med arbejdet, skal arbejdsgiveren iværksætte foranstaltninger, der så effektivt som muligt imødegår risikoen.

På byggepladser med flere arbejdsgivere skal foranstaltningerne aftales og koordineres mellem virksomhederne.

Arbejdsgivere skal træffe foranstaltninger til at beskytte de ansatte så effektivt som muligt mod risikoen. Arbejdstilsynet opfordrer – på baggrund af Sundhedsstyrelsens generelle råd om forebyggelse af smitte med coronavirus – til, at arbejdsgiverne på byggepladserne sørger for:

  • At arbejdet på den enkelte byggeplads tilrettelægges, så de ansatte kan arbejde med en god afstand imellem sig.
  • At der er håndvask eller håndsprit til rådighed for de ansatte på alle relevante steder på byggepladsen.
  • At mindske kontakt med andre. Det kan fx ske ved at forskyde mødetid, pauser og fyraften, så de ansatte kan holde en god afstand til hinanden i forbindelse med fx omklædning og spisning.
  • At man opprioriterer regelmæssig rengøring og afspritning af spiserum, toiletter mv.

Arbejdstilsynet understreger, at det generelt påhviler arbejdsgiveren at gøre de ansatte opmærksomme på eventuelle farer, der er forbundet med arbejdet. Hensigten hermed er også at skabe forståelse blandt de ansatte for vigtigheden af, at den enkelte beskytter sig mod smitte med coronavirus.