Boss Ladies er navnet på et nyt projekt, der skal få flere piger til at vælge en uddannelse indenfor installationsbranchen.

Danmark kommer til at mangle omkring 70.000 faglærte indenfor en kort årrække. Derfor har vi som samfund ikke råd til at afskrive den ene halvdel af befolkningen som mulige medarbejdere.

Det er baggrunden for, at Tekniq nu gået sammen med en række andre organisationer om projektet ”Boss Ladies”, der skal få flere piger til at vælge en erhvervsuddannelse indenfor blandt andet installationsbranchen.

”Det er helt afgørende, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at sikre, at vi i installationsbranchen har tilstrækkelig faglærte elektrikere og vvs-energiuddannede fremover. Derfor skal vi også have fat på pigerne,” siger Tina Voldby, underdirektør i Tekniq.

Projektet, som løber over de næste tre år, er støttet af Nordea-fonden og Grundejernes Investeringsfond og henvender sig til piger i de ældste klasser i folkeskolen og unge kvinder på erhvervsuddannelsernes installations- og bygge- anlægsuddannelserne i hele landet.

Projektet består blandt andet af et ambassadørkorps af kvinder, der er i gang med en erhvervsuddannelse, som tager rundt på folkeskolerne og fortæller om uddannelsen, hvorfor de har valgt uddannelsen, de spændende udfordringer de får i virksomhederne og ude hos kunderne.

”I installationsbranchen har vi gode muligheder for at gøre os attraktive blandt piger, for vi har nogle fantastiske uddannelser, hvor man både skal bruge sine hænder og et godt hoved. Desværre er der stadig mange fordomme forbundet med en erhvervsuddannelse, men med ”Boss Ladies ”-projektet håber vi, at piger, forældre, lærere og vejledere får øjnene op for de mange spændende karrieremuligheder, der findes indenfor installationsbranchen,” siger Tina Voldby.

Fakta om projektet “Boss Ladies” 

  • Boss Ladies-projektet er et tre årigt projekt, der skal gøre det mere attraktivt for piger at vælge en erhvervsuddannelse.
  • TEKNIQ Installationsbranchen, Foreningen Divers Dansk Byggeri, 3F, Dansk El-forbund, Blik og Rørarbejderforbundet, Danske Malermestre og KL står bag projektet.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, Grundejernes Investeringsfond samt Bygge-og anlægsbranchens Uddannelsesfond.