Det danske varmeveksler marked har fået fornyelse.

IN-Therm er i dag ejet af en af branchens personligheder, Lars Sønderby Nielsen. Tidligere formand for Danvak, først på markedet i Danmark med absorptionsvarmepumer og nu i gang med udviklingen af varmevekslermarkedet i Danmark.

IN-Therm A/S er grundlagt i 1990, oprindeligt som datterselskab af SWEP International. Formålet var fra start at markedsføre energieffektive varmevekslere til det danske marked. I 2003 ændres ejerforholdene og selskabet tog navneforandring til det det nuværende IN-Therm A/S med Ejner Pedersen i spidsen. I 2023 gennemførtes et ejerskifte og selskabet ledes – som nævnt – i dag af Lars Sønderby Nielsen.

IN-Therm har gennem årene opbygget en solid base på det danske marked med en stor kundegruppe som nyder godt af firmaets ekspertise indenfor varmetransmission og alle applikationsområder for pladevarmevekslere. IN-Therms ingeniører har mange års erfaringer med dimensionering og valg af varmevekslere til alle applikationsområder og er dermed i stand til at give den optimale rådgivning til vore kunder.

IN-Therm er specialister i varmevekslere og i dag repræsenterer IN-Therm AS kompakte loddede vekslere fra SWEP International AB, pakningsforsynede varmevekslere og shell and plate varmevekslere fra Tranter AB.