Energistyrelsen har offentliggjort energiforbrug for 2020. Men interessant, at se udviklingen over en årrække som vist ovenfor.

Derudover er der følgende vedr. 2020:

  • Bruttoenergiforbruget korrigeret for brændselsforbrug knyttet til nettoelimport og klima faldt i 2020 med 7,7 pct. Her står fossile brændsler for et samlet fald på 13 pct. fordelt på et fald i forbrug af naturgas og kul på henholdsvis 19,3 pct. og 5,3 pct., mens forbruget af olieprodukter faldt 12,8 pct. Forbruget af vedvarende energi mm. er steget med 1,3 pct.
  • Den samlede produktion af energi faldt med 23,3 pct. i 2020 som konsekvens af et kraftigt fald i produktionen af råolie og naturgas med henholdsvis 29,8 pct. og 57,1 pct. og en noget mindre stigning i produktionen af vedvarende energi mm. på 4,3 pct.
  • Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2020 på 58 pct. Hermed menes, at Danmarks produktion af energi sidste år dækkede 58 pct. af den energi, som Danmark forbrugte i form af råolie, naturgas og vedvarende energi mm. Året 2012 er det seneste, hvor Danmark var selvforsynende med en selvforsyningsgrad på 101 pct.