Grundvandet i Californien skal kortlægges. Og det skal dansk know how sikre.

At grundvandet kortlægges og registreret er sket gennem de sidste 20 år i Danmark.

I Californien opstår der tit uenigheder om retten til vandet. Og på typisk amerikansk maner ender sådanne uenigheder ofte i retssager.

Stanford Universitetet vil nu sammen med Aarhus Universitet, Rambøll, I-GIS og SkyTEM Surveys udvikle en særlig californisk model til at kortlægge grundvandet i Californien. Modellen baseres på danske erfaringer og dansk know how.

Det er et projekt, som er skabt via et forbilledligt dansk vandsamarbejde.

Vi har i Danmark stor viden på vandområdet og er på mange punkter forrest i udviklingen. Når der så når arbejdes sammen, kan spændende ting ske, som nu her i Californien.

Vandsamarbejdet er sket gennem WTA, som står for  ”Water Technology Alliance”.WTA består af virksomhederne udover de tidligere nævnte Rambøll, I-GIS og SkyTEM Surveys, også  af de danske forsyningsselskaber Aarhus Vand, BIOFOS, HOFOR og VCS, samt virksomhederne Applied Biomimetic, AVK, Danfoss, DHI, Grundfos, Kamstrup, Landia, Leif Koch A/S, LINAK, NISSEN Energiteknik, Smith Innovation, og Stjernholm A/S.

Modellen, som der udvikles, kan skabe grobund for en stor eksport af dansk vand know how i fremtiden.

Flot samarbejde – og et stort tillykke med den nye aftale.