Det er visionært, nytænkende – og faktisk en super ide.

Det er det forslag, som præsenteres nedenfor, men som 4 branchepersonligheder valgte at offentliggøre først i Politiken.

De fire er Kim Graugaard, konstitueret adm. direktør i DI. Jesper Hjulmand, adm. direktør i SEAS-NVE, Anders Overgaard Bjarklev, rektor på DTU og Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Her er indlægget:

I de senere år har vi været gennem en fantastisk udvikling. Solceller og vindmøller er blevet mere effektive, og priserne er faldet. Alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte, så vedvarende energi bliver stadig billigere og dermed mere konkurrencedygtig.

Men vi har stadig den udfordring, at vi kun kan producere strøm fra vedvarende energikilder, når solen skinner og vinden blæser. Derfor skal vi blive i stand til at lagre energien, så vi kan bruge den senere.  Først den dag, hvor vi finder metoder til at lagre store mængder energi, kan vi udfase olie, kul og gas 100 procent. Effektiv energilagring er altså forudsætningen for, at vi bliver i stand til at løse klimakrisen.

Mange lande forsker intensivt i at lagre energi. Nogle forsøger at optimere de traditionelle batterier, som vi kender fra mobiltelefoner og elbiler. Andre forsker i syntetiske brændsler, der kan erstatte traditionelle brændstoffer til for eksempel biler. Herhjemme har energiselskabet SEAS-NVE netop indviet et stenlager. Det består af en bunke isolerede sten, som bliver opvarmet til 600 grader af overskydende el fra vindmøller. Når der er behov for energien igen, bliver varmen ledt gennem en generator, som skaber strøm. Restvarmen bliver sendt ud i de lokale boliger gennem fjernvarmenettet.

Det er ét af flere lovende forskningsprojekter herhjemme om energilagring. Men selvom Danmark er blandt de førende lande i verden inden for grøn omstilling, har vi endnu ikke satset helhjertet på energilagring. Der er tale om løsrevne forskningsprojekter, der er drevet af virksomheder eller universiteter.

Derfor mener vi, at Danmark har brug for et nationalt center for energilagring, som kan styrke udviklingen af nye teknologier til at konvertere og lagre energi.  Vi foreslår, at centret bliver ledet af DTU i et tæt samarbejde med andre danske universiteter og industrien. Og det bør bygge bro til internationale universiteter.

Det nationale center for energilagring skal forske i, udvikle, demonstrere og teste effektive teknologier til at konvertere og lagre energi. Det skal bidrage med relevant viden og teknologi til danske virksomheder, og det skal uddanne ingeniører og forskere, så de får de nødvendige kompetencer.

Centret skal sikre, at investeringer i bæredygtig energi bliver skalérbare, så de for alvor kan gøre en forskel. Investeringerne skal være rentable og skabe arbejdspladser og vækst.

Med effektive metoder til at konvertere og lagre energi,  vil vi komme et stort skridt videre mod at begrænse klimaforandringerne. Og vi vil skabe nye spændende forretningsmuligheder for grønne danske virksomheder.