Cold Climate-konferencen i 2021 afholdes virtuelt fra 20-21 april 2021.

Det var Estland og Tallinn, som var udpeget værtsland og værtsby, men der er nu truffet beslutning om, at konferencen holdes virtuelt.

Der er allerede kommet 115 abstracts til konferencen, og da deadline er slutningen af november måned, er der stadig mulighed for flere abstracts.

Med det virtuelle set-up er der også lavet reduceret deltager-gebyr.

Yderligere informationer herom på Rehva`s hjemmeside.