Det var en positiv håndsrækning til byggebranchen i en ellers svær tid, da finansminister, Nicolai Wammen, i dag kunne melde ud, at kommuner og regioner sættes fri af anlægsloftet og får bedre finansieringsmuligheder for dermed at kunne fremrykke allerede planlagte men endnu ikke igangsatte service- og renoveringsopgaver på de kommunale bygninger. Opgaver til en samlet værdi på cirka 2,5 mia. kr.

”Det er sund fornuft i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for at holde gang i aktivitetsniveauet i installations- og byggebranchen. Og det glæder mig, at man fra politisk side har valgt at lytte til de signaler, der er kommet fra en række organisationer den seneste tid,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne.

”Hvis man handler hurtigt i kommuner og regioner, kan dette betyde, at en række virksomheder, i stedet for at være afhængige af offentlige støttekroner, kan fastholde et rimeligt aktivitetsniveau ved at udføre arbejde i bygninger, der ofte alligevel står tomme i øjeblikket. Det er sund fornuft,” siger Niels Jørgen Hansen.

Han glæder sig også over, at man fra regeringens side har valgt at sætte kommuner og regioner fri af anlægsloftet. Og så noterer han sig med tilfredshed, at den større handlefrihed især skal bruges med fokus på energirenoveringer og andre grønne investeringer.

”Dermed sikrer man, at de penge, der bliver brugt nu, kommer til at tjene sig selv hjem igen de kommende år i form af ikke mindst energibesparelser. Det er godt nyt for de virksomheder, der skal udføre opgaverne, og det er godt nyt for dansk økonomi,” siger Niels Jørgen Hansen og uddyber:

”Det vigtige er nu, at kommuner og regioner handler hurtigt og får sagt opgaverne i gang hurtigst muligt, så man dermed også kan hjælpe med at holde hånden under dansk erhvervsliv under coronakrisen,” siger Niels Jørgen Hansen.