Europa-Kommissionen har netop tildelt 1 mio. euro til DTU’s Energy-X-projekt, som skal bidrage til at forberede EU’s fremtidige store satsninger inden for forskning på energiområdet.

Professor Jens Nørskov fra DTU står i spidsen for konsortiet bag Energy-X, der har deltagelse af i alt 13 europæiske universiteter og forskningsinstitutioner samt 29 store virksomheder. Projektet har fokus på at løse en af vor tids største udfordringer, nemlig at skaffe tilstrækkelig energi og materialer til jordens voksende befolkning, samtidig med at både det miljømæssige aftryk og påvirkningerne af klimaet mindskes.

Det sker med afsæt i nye katalysemetoder, der omsætter solens energi til kemiske processer, som skal gøres så effektive, at de kan bruges til at producere de mange materialer, vi i dag fremstiller af fossile brændstoffer.

”Jeg er begejstret for, at Danmark og DTU med Energy-X får mulighed for at præge EU’s fremtidige indsats på hele energiområdet. Vi har en stærk position inden for energiforskning, og forhåbentlig kan det med EU’s kommende satsning lykkes at få skabt løsninger, der kan realisere det fossilfrie samfund,” siger prorektor Rasmus Larsen.

Fælles europæisk platform
I første omgang skal de bevilgede midler anvendes til at få skabt en platform, der både skal rumme førende europæiske forskere, virksomheder og organisationer på området.

”Målet med Energy-X er at samle viden, teknologier og ekspertise fra hele Europa for at overvinde de sidste barrierer frem mod en effektiv energikonvertering. I stedet for at arbejde fragmenteret med viden og ekspertise på de enkelte forskningsinstitutioner, virksomheder, organisationer m.m. vil vi forene de europæiske kræfter og dermed bedre kunne nå i mål med nye løsninger,” siger Jens Nørskov.

Bevillingen til Energy-X er en såkaldt CSA-bevilling (Coordination and Support Action). I første omgang er interessevaretagelse derfor en væsentlig del af opgaven. Energy-X-konsortiet forventes at etablere et helt økosystem af universiteter, virksomheder, brancheorganisationer og NGO’er i løbet af det kommende år, ligesom projektet skal samle opbakning både fra Europa-Kommissionens generaldirektorater og de enkelte europæiske lande.