0 % – skriver nul procent – CO2 i 2050.

Så klart udtrykker Energiminister Lars Chr.Lilleholt det i dag mandag, når han er til miljørådsmøde i EU.

EU skal fastlægge en ny langsigtet klimastrategi, der skal vise vejen for, hvad EU skal gøre for at indfri Parisaftalens målsætninger. Danmark kræver, at EU sætter en klar retning med et nyt langsigtet klimamål. EU skal ned på netto-nuludledning senest i 2050. Det vil sige, at EU senest om 32 år ikke må lukke mere CO2 ud i atmosfæren, end vi formår at opsuge.
Danmark vil også styrke EU’s bidrag til Parisaftalen. I dag er EU’s målsætning, at vi i 2030 mindst skal reducere udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i forhold til 1990-niveauet.
EU’s klimakommissær Cañete har allerede fastslået, at EU’s dugfriske aftaler om nye mål for vedvarende energi og energieffektivitet vil sætte EU på en kurs mod at levere op imod 45 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Danmark vil dog endnu mere.