Regeringen, SF, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne, Alternativet og Radikale Venstre har netop indgået aftale om hjælp til forbrugere med høje varmepriser.

– Der er absolut grund til at rose forligspartierne for at tage ansvar i en situation, der har krævet akut hjælp til de mange danskere, der rammes af de stigende priser på gas og el. Der vil helt sikkert være boligejere, for hvem denne håndsrækning ikke dækker de prisstigninger, der opleves, men der er alligevel grund til at anerkende det sikkerhedsnet, der nu spændes ud under de mest udsatte og trængende, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

– Jeg håber, at Folketingets partier vil kunne finde hjælp til disse berørte, når den endelige aftale skal udmøntes i de kommende måneder.

Fra gas til grøn fjernvarme
Med aftalen afsættes der ligeledes 250 mio. kr. til at udfase den fossile gas og udbrede den grønne fjernvarme.

– Fjernvarmeselskaberne er i fuld gang med at hjælpe boligejerne væk fra naturgassen, og vi oplever i øjeblikket en enorm interesse fra danskerne på at få opvarmet deres bolig med grøn og billig fjernvarme. At regeringen og forligspartierne har afsat en kvart milliard til at styrke dette arbejde, vil give os mulighed for at sætte tempo på udfasningen af naturgassen, hvilket både er godt for klimaet og for danskernes privatøkonomi, siger Kim Mortensen.

Fjernvarmen er et værn mod stigende priser på gas og el
Igennem hele denne energikrise har fjernvarmen i Danmark vist sig som et effektivt værn mod de stigende energipriser. Ikke mindst når vi kigger mod vores nabolande i Europa. Ud af i alt 1,8 mio. fjernvarmeforbrugere, vil de 1,6 mio. gå fri af prisstigninger og mange endda opleve lavere priser.

– Derfor er jeg også meget glad for, at politikerne med denne aftale anerkender den værdi fjernvarmen har, som værn mod høje energipriser for såvel boligejere som lejere, samtidig med at fjernvarmen sikrer den grønne omstilling af vores samfund. Det er der brug for i en tid med ustabilitet, stigende priser og behov for mere grøn omstilling, lyder det fra Kim Mortensen.

Dansk Fjernvarme har netop gennemført en undersøgelse blandt sine medlemmer, hvor der er blevet spurgt til konsekvenser af de stigende priser på naturgas og el. Ud af de i alt 1,8 mio. boliger, der har fjernvarme, forventer man, at 1,6 mio. boliger går fri af prisstigninger, og at mange boligejere endda kommer til at opleve lavere priser.

Til gengæld vil omkring 230.000 boliger opleve stigende priser, og af dem vil 126.000 boligejere opleve meget kraftige stigninger.

– Alle disse forbrugere har af politiske og historiske årsager været uløseligt bundet til at opvarme deres boliger med naturgas. Vi opfordrer derfor Regering og Folketing til at være opmærksom på denne gruppe af forbrugere, der særligt, hvis konflikten mellem Rusland og Ukraine optrappes, kan komme yderligere i klemme.