Danmark og Tyrkiet har indgået en aftale om fremtidigt samarbejde om fremtidens varmeforsyning i Tyrkiet.

Gennem flere år har der været gode kontakter mellem de to landes energistyrelser, og med den nye aftale er der store muligheder for udbygning af den grønne sektor i Tyrkiet. Og med kraftigt dansk fingeraftryk på udviklingen.

Mere specifikt støtter Energistyrelsen udarbejdelsen af en varmeforsyningslov med understøttende kortlægnings – og analyseopgaver. Det vil være Tyrkiets første varmeforsyningslov, der i høj grad vil være inspireret af den danske varmeforsyningslovgivning, der har været gældende siden 1979. Hertil kommer nu et nyt projekt om at udvikle en roadmap for Tyrkiets udbygning med offshore vindkraft.

Stort potentiale for vindkraft 

Underskrift er specielt interessant i lyset af de tyrkiske energimyndigheder har offentliggjordt landets første udbud på offshore vind i størrelsesordenen af mellem 840-1.200 MW. Den nye samarbejdsaftale vurderes at kunne åbne op for andre samarbejdsprojekter, herunder udbygning med offshore vindkraft, hvor der vurderes at være et stort potentiale i Tyrkiet. De umiddelbare muligheder viser et potentiale på 7-10 GW, men dette forventes højere efter videre analyser. Der er installeret 6,5 GW vindkraft på land, og den nationale målsætning er en udbygning med vindkraft til 20 GW i 2023. Energistyrelsen er i dialog med de tyrkiske myndigheder om indholdet af et muligt projekt om offshore vindkraft i Tyrkiet med deltagelse af danske aktører på området.

Der vurderes at være et stort erhvervspotentiale for danske virksomheder både indenfor fjernvarme og fjernkøling, hvor der allerede er en positiv dialog med en række virksomheder, og på sigt også i forhold til offshore vindkraft, hvor potentialet er meget stort. Udbygningen med sol og vind har samlet tiltrukket investeringer for 12,3 mia. USD i Tyrkiet i perioden 2006 – 2017. Med de ambitiøse mål, som Tyrkiet har sat sig, forventes et fortsat højt investeringsniveau i de kommende år.

Mange muligheder for egenproduktion og fjernvarmeudbygning

Tyrkiet råder over mange store og uudnyttede potentialer af overskudsvarme fra eksisterende kraftværker, industri, og forbrænding af husholdningsaffald. Dertil kommer mulighederne for at udnytte vedvarende energikilder i form af geotermisk energi, biomasse og solenergi. Hvis disse potentialer skal udnyttes, forudsætter det, at der etableres store sammenhængende fjernvarmemarkeder. Den tyrkiske energiminister Berat Albayrak har for nyligt præsenteret en national handlingsplan for energieffektivisering, som blandt andet skal opgøre potentialet for effektive kraftvarme- samt fjernvarme- og fjernkølingssystemer. Udnyttelse af overskudsvarme vil passe godt sammen med Tyrkiets ønske om at øge egenproduktionen af energi og øge andelen af vedvarende energi i energi- og varmemixet. Og her er de danske erfaringer og styrkepositioner i forbindelse med energiomstilling og fjernvarmeudvikling meget relevante for Tyrkiet.