En ny rapport lavet af DHI for DI Vand på vegne af det offentligt-private partnerskab Vandvision viser, at eksport af dansk vandteknologi og -løsninger kan give enorme energibesparelser og CO2-reduktioner i den globale spildevandssektor.

Konklusionerne, der i dag præsenteres i rapporten “Analysis of the potential contribution to energy and climate neutrality from Danish technology within the global wastewater sector” fastslår, at de sparede CO2-udledninger fra eksisterende og nye renseanlæg i den globale spildevandssektor vil svare til intet mindre end syv gange Danmarks CO2-udledning i 2020. Dertil kommer en besparelse for sektoren på mere end 20 milliarder euro årligt og potentielt helt op til 200 milliarder euro årligt, når de stigende energipriser tages i betragtning.

DI Vand er ledende brancheorganisation for vand i Danmark. Branchechef Mads Helleberg Dorff er imponeret, men ikke overrasket over rapporten: “Den danske vandsektor kan tilbyde årtiers ekspertise samt løsninger og teknologier til at energieffektivisere renseanlæg. Den danske erfaring viser at man kan opnå 70 % forbedringer i energieffektivitet ved hjælp af digitalisering og procesoptimering og med et yderst attraktivt afkast.”

Rapporten præsenterer en række beregninger af de gevinster, som spildevandssektoren kan opnå i forhold til energibesparelser, omkostningsreduktioner og undladte CO2-udledninger ved implementering af førende danske teknologier og løsninger. Og gevinsterne er betragtelige.

Tallene i rapporten viser, at udbredelsen af dansk erfaring med energioptimering og reduktion af direkte drivhusgasudledninger kan give globale energibesparelser i eksisterende og nye spildevandsanlæg, som svarer til den nuværende elektricitetsproduktion med kul i Europa. Rapporten præsenterer tallene på en række dimensioner både globalt, regionalt i Europa samt helt ned på byer som Krakow, Valencia og Chicago.

Danfoss A/S, der er global leder inden for forskning, produktion og udvikling af komponenter til vandsektoren, har deltaget aktivt i rådgivningsteamet omkring rapporten. ”Den globale vandindustri er afgørende i forsyningen af rent vand og beskyttelse af miljøet, og denne rapport understreger tydeligt, at industrien også kan spille en afgørende rolle i at reducere drivhusgasudledninger. Derudover viser beregningerne, at de potentielle energibesparelser svarer til intet mindre end hele EU’s elektricitetsproduktion fra kulkraftværker,” udtaler Mads Warming, Global Head, Water & Wastewater, Danfoss.

DHI A/S er en dansk, global digital rådgivningsvirksomhed indenfor vand, og det er DHI-eksperter, der har forfattet rapporten. Administrerende direktør i DHI A/S, Mette Vestergaard, siger: “Rapporten bekræfter på fornemmeste vis, hvordan dansk innovation og ekspertise baner vej for en mere bæredygtig fremtid med vand. I Danmark har vi allerede teknologierne og løsningerne til at opnå klimagevinster på globalt plan, og der ligger et stort potentiale i at eksportere dansk vandteknologi på en større skala”.