EU’s kommissær for forskning, videnskab og innovation, Carlos Moedas, har udpeget 75 medlemmmer af 5  mission boards under Horizon Europe – EU’s næste store program for forskning og innovation. Blandt medlemmerne er forskningsdekan på DTU, Katrine Krogh Andersen, som bliver medlem af Mission Board for Climate-neutral and Smart Cities.

De fem Mission Boards’ første opgave er at identificere og designe en eller flere specifikke missioner for hvert af missionsområderne i samråd med interessenter og borgere. De skal takle store samfundsudfordringer som kræft, klimaforandringer, sunde oceaner, sund jord og mad. Og så altså klimaneutrale og ’smarte’ byer.

”Mennesker, der bor i byer, udgør en stadig større andel af verdens befolkning. Det er en udfordring, der betyder, at byer spiller en endog meget vigtig rolle i klimaomstillingen,” siger Katrine Krogh Andersen.

Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation sagde i forbindelse med lanceringen af de fem Mission Boards:

”Min drøm med vores missioner er, at vi ved at samle indsatsen og skabe et stærkt skub over hele videnskabs- og innovationslandskabet, vil løse nogle af de største problemer, der påvirker vores borgeres trivsel. Det er en ambitiøs, men realistisk drøm, og med de rigtige mennesker på vores ‘Mission Boards’, vil vi være meget tættere på at lykkes.”

De fem Mission Boards består af uafhængige eksperter på højt niveau, som vil hjælpe med at forme missionerne inklusive deres respektive mål, indikatorer og tidslinjer. De skal øge effektiviteten af EU-finansieret forskning og innovation ved at have ambitiøse, målbare og tidsbundne mål omkring spørgsmål, der påvirker borgernes daglige liv, skriver EU-kommssionen.

Baggrunden for at oprette et Mission Board netop for klimaneutrale og smarte byer er især behovet for at gøre luften i byerne ren og deres energiforbrug fri for drivhusgasser. Ambitionen er at klimaneutrale og smarte byer i højere grad vil udnytte deres potentiale for produktion af vedvarende energi og energibesparelser.

”Der er mange muligheder i smarte anvendelser af nye teknologier og digitalisering, og der tror jeg at EU – og europæisk forskning – kan komme til at vise vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Politiske visioner for et samfund, der er modstandsdygtig over for klimaforandringer skaber rammerne for at forskere, den private sektor og den offentlige administration kan udvikle og implementere de nødvendige redskaber, som kan gribe de monumentale transformationer, der er nødvendige. Så jeg glæder mig meget til at samarbejde med eksperter fra en række forskellige områder om at udforme missionerne for EU’s nye forskningsprogram,”siger Katrine Krogh Andersen.

Opgaven for Katrine Krogh Andersen og de 14 andre medlemmer er bl.a. at rådgive Europa-Kommissionen om identifikation og design af underliggende missioner inden for området, indholdet af arbejdsprogrammer, tilpasningsforanstaltninger ift. projekter, udvælgelse af uafhængige eksperter, hvilke rammebetingelser der kan hjælpe med at nå missionens mål, kommunikation og politisk koordinering.

Der var over 2100 ansøgere til de i alt 75 poster i de fem Mission Boards. Den eneste anden dansker blandt medlemmerne er forhenværende minister og EU-kommissær Connie Hedegaard, som bliver formand for Mission Board for Adaptation to Climate Change, including Societal Transformation.