De mindre VVS grossister i Rørforeningen slider med indtjeningen.

Årsrapporterne fra de “små” i foreningen viser overskud før skat til P.Hatten og Boldsen , et næsten 0-resultat til GKM og et underskud til Brødrene Kier.

Brødrene Kier er den eneste af de 4 “små”, der offentlig gør omsætningen.

Brødrene Kier har i 2018 omsat for 336 mio. kr. Det er nedgang i omsætningen på hele 12,8%. Til gengæld er er bruttofortjenesten- trods 12,8% nedgang i omsætning – steget med 2,4% .

Dette giver Brødrene Kier dækningsbidrag på 17,8 %.

Hvis vi tager de andres regnskab og regner med et dækningsbidrag på 20%, fås følgende liste over de små grossister i Rørforeningen:

  1. Brødrene Kier 336 mio. kr.
  2. P.Hatten 199 mio. kr.
  3. Boldsen 134 mio. kr.
  4. G.K.M 124,5 mio. kr.

Med disse omsætningstal og med antal medarbejder pr. ansat kan der laves en sammenligning mellem de “små”. P.Hatten har valgt ikke at offentliggøre medarbejderantallet i 2018, men et godt gæt er at tallet på 74 medarbejdere for 2017 er et rimelig skøn.

Så fås følgende sammen ligning:

  1. En medarbejder i Boldsen omsætter for 3,5 mio. kr.
  2. En medarbejder i Brødrene Kier omsætter for 3,3 mio. kr.
  3. En medarbejder hos P.Hatten omsætter for 2,7 mio. kr.
  4. En medarbejder hos G.K.M. omsætter for 2,3 mio. kr.