Saniståls indtjening halter. Eller rettere den producerede indtjening pr. medarbejder halter.

Det viser en beregning, som Dagens VVS har foretaget af nøgletallet : bruttoavance pr. medarbejder.

Her “producerer” en Sanistål-medarbejder kun 600.000 kr. i indtjening pr. medarbejder. Og det er et fald i forhold til sidste år på 18%.

Tallene er baseret på halvårsregnskabet for Sanistål.

Det netop offentliggjorte regnskab for Scanpipe viser, at der “produceres” 982.000 kroner pr. medarbejder. Og her er tale om en forbedring af tallet i forhold til sidste år på 19%.

Endnu bedre går det for AO Johansen. Her er nøgletallet 1.193.000 kroner i indtjening pr. medarbejder. Også her en fremgang siden sidste år. Fremgangen er på 9%.

AO`s medarbejdere er altså dobbelt så gode som Saniståls, når det gælder nøgletallet bruttoavance pr. medarbejder.