– Den tragiske, unødvendige og dybt ulykkelige krig i Ukraine har gjort det tydeligt for alle, at vi skal frigøre os fra russisk gas. Det er den vej, vi skal under alle omstændigheder af hensyn til klimaet, men med en af de mest ambitiøse energipolitiske visioner nogensinde, vil tempoet blive sat gevaldigt op, siger Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i DI.

Hvis russerne lukker for naturgassen, eller Europa selv beslutter at dreje på hanen, vil vi stå i en forsyningskrise, som vi ikke har oplevet siden 1970’erne. For at imødegå det, vil regeringen udfase naturgas i private hjem og mangedoble mængden af vedvarende energi i nettet – alt sammen inden 2030.

DI opfordrer regeringen til at indgå en grøn samfundskontrakt med et bredt flertal i Folketinget, virksomhederne og civilsamfundet. Der er brug for alle kræfter, hvis vi skal nå målet om at frigøre os fra russisk gas.

– Vi får brug for ny teknologi, nye måder af samarbejde på og nye former for udbud. Regeringens vision er så ambitiøs, at normale politiske automatreaktioner må falde bort, og alle må tænke nyt. Bare at skaffe kvalificeret arbejdskraft til så stor en øvelse kræver, at alle i Europa og i verden, der kan og vil bidrage, skal bydes velkommen. I Danmark har vi før vist, at vi kan nå langt, når vi står sammen. Det kan og skal vi gøre igen, siger Lars Sandahl Sørensen.

På kort sigt ønsker regeringen en større produktion af biogas, og den vil undersøge, om vi kan producere mere naturgas fra de eksisterende felter. Det vil i givet fald være naturgas, som skal sælges på det europæiske gasmarked.

– Regeringens udspil vil kun delvist afbøde skadevirkningerne i den kommende fyringssæson, hvis forsyningen af gas fra Rusland stopper. Men vi deler ambitionerne i udspillet om at hjælpe resten af Europa med at blive uafhængige af russisk gas, og nu gælder det om at komme i gang hurtigst muligt, siger Lars Sandahl Sørensen.

Et enkelt område mangler umiddelbart i regeringens udspil. Det er helt afgørende, at det kommer med under de politiske forhandlinger, mener DI.

– Det undrer mig, at regeringens visioner ikke omfavner muligheden for at spare på energien. Vi skal udnytte energien langt mere effektivt end i dag. Det kræver en national strategi for energieffektivitet, hvor love og regler bliver moderniseret, så de understøtter den grønne omstilling, og hvor vi blandt andet sikrer, at virksomhedernes overskudsvarme bliver brugt til at opvarme vores boliger, siger Lars Sandahl Sørensen.

Regeringen har ikke fortalt, hvordan udspillet skal finansieres. Der er i det hele taget en lang række ubesvarede spørgsmål.

– Det er gået stærkt med at få formuleret ambitionerne i udspillet. Nu er det vigtigt, at der kommer handling bag ordene og nogle markante prioriteringer. Pengene skal findes, fjernvarmerørene skal graves ned, der skal være tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft, og der skal findes steder, hvor vi kan opføre vindmøller og solceller, siger Lars Sandahl Sørensen.