Verden over er der enighed om, at vand er vigtigt som aldrig før. Både i byer og virksomheder, i landbruget og naturen er vand nødvendigt og en stor del af grundlaget for vækst på tværs af sektorer. Samtidig bliver håndtering af vand stadig mere digitaliseret, også i arbejdet med de tiltag, der skal imødekomme følgerne af klimaændringer som tørke, oversvømmelser m.m.

Danmark er blandt verdens førende på vandteknologiområdet. En sektorudviklingsrapport fra DTU, der udkom i foråret 2019, pegede dog på, at det kræver et større samarbejde i branchen, hvis det fulde potentiale i digitaliseringen skal udnyttes.

”Rapporten og den efterfølgende høring på Christiansborg gjorde det klart, at der er et stykke vej, før vi i Danmark har udnyttet de muligheder, digitaliseringen giver for nye teknologier, mere intelligente produkter og robuste planlægningsværktøjer,” siger Peter Steen Mikkelsen, professor på DTU Miljø og leder af Water DTU.

Diskussion blandt branchens aktører
Peter Steen Mikkelsen håber, at aktører fra hele vandbranchen vil deltage i det kommende High Tech Summit på DTU. Her præsenteres de seneste fremskridt inden for området, ligesom der bliver debat om mulighederne for at gøre sektoren endnu mere effektiv, innovativ og bæredygtig ved en øget digitalisering.

”Det vigtigste mål med det nye spor om digitalisering og vandteknologi på High Tech Summit er at bringe alle aktører sammen – forskere, myndigheder, virksomheder, startups, rådgivere og forsyningsselskaber – så vi i fællesskab kan diskutere, hvordan vi i Danmark kan bidrage til en fortsat bæredygtig udvikling på området. Vi er allerede kommet langt, men der er brug for en mere fokuseret fælles indsats, hvis vi skal nå vandsektorens eget mål om øget vækst og eksport i 2025, ” siger Peter Steen Mikkelsen.

Drøftelserne på High Tech Summit sker på fire forskellige sessioner med oplæg og diskussioner fra forskere, virksomheder og myndigheder. Sessionerne finder sted på begge dage af High Tech Summit den 30. og 31. oktober og har hver sit fokus på digitalisering i vandsektoren. Det drejer sig mere specifikt om udnyttelse af ressourcer i spildevand, digitale værktøjer til kystsikring og klimatilpasning, ‘Water for smart liveable cities’ og data til vand- og klimaservices.

”Smart liveable cities har fokus på at udnytte vand til gavn for byens borgere, som vi eksempelvis kender det fra havnebadene-

Det kan udbredes til andre områder, bl.a. etablering af regnbede og skybrudsveje, der forskønner byen. Og digitalisering kan i teorien udnyttes til f.eks. at lukke nedløbsbrønde automatisk ved mellemstore regnskyl. Dermed opbevares de øgede mængder regnvand på skybrudsveje, også for de mellemstore regnskyl, indtil kloaksystemet igen har kapacitet, så vi ikke risikerer uønsket overløb,” siger Peter Steen Mikkelsen.

En af de andre sessioner har særligt fokus på kystsikring, hvor et nyt digitalt værktøj for beslutningstagere er under udvikling. En tredje session handler om udnyttelsen af den øgede mængde data til at skabe forbedrede værktøjer til at forudse vejrhændelser som eksempelvis skybrud. Endelig har den fjerde session fokus på bæredygtighed i samspillet mellem forsyning af vand og håndtering af affald og spildevand.

Drøftelserne på High Tech Summit blandt vandsektorens aktører vil tjene som optakt til 2020, hvor Danmark er vært for verdens største begivenhed på vandteknologiområdet. Det er den store IWA World Water Conference & Exhibition med 10.000 besøgende fra hele verden, der finder sted d. 18-23. oktober 2020 i København.

”Her får vi en unik chance for at vise vores nyeste forskning og innovation og de nyeste idéer til løsninger, som jeg håber, vandsektoren vil gribe og udvikle i samarbejde gennem det næste år,” siger Peter Steen Mikkelsen.

Deltagelse i High Tech Summit er gratis, men kræver tilmelding.