Adm.direktør i Lemvigh-Müller A/S Morten Trolle er fratrådt i sidste uge. Han erstattes af to nye direktører.

Bestyrelsen i Lemvigh-Müller kalder det “Konsolidering”, og fortsætter: “Lemvigh-Müllers nye strategi skal positionere virksomheden som den foretrukne forretningspartner for industrien, installationssektoren og byggebranchen på både kunde- og leverandørsiden. Strategien rummer tre strategiske spor og en lang række konkrete projekter og aktiviteter, som bl.a. har fokus på at bringe Lemvigh-Müller helt i front i forhold til grøn omstilling, digitalisering og best in class-kundeoplevelser.

For at kunne eksekvere så effektivt som muligt på strategien har bestyrelsen valgt at konsolidere direktionen til to sideordnede direktører, Christian Herbert og Christian Søgaard-Christensen. Den konsolidering giver en tilsvarende konsolidering af ejerskabet for de mange strategiske initiativer og sikrer, at der er tæt sammenhæng mellem aktiviteterne på tværs af værdikæden.

Som et led i konsolideringen er det efter gensidig overenskomst besluttet, at adm. dir. Morten Trolle fratræder sin stilling i Lemvigh-Müller. Morten Trolle har gennem mange år lagt en stor indsats i Lemvigh-Müller og har været med til at sikre, at det fundament, virksomheden skal bygge fremtiden på, er stærkt.

Christian Herbert har fremadrettet ansvaret for virksomhedens markedsvendte funktioner, og Christian Søgaard-Christensen har ansvaret for de operationelle funktioner og stabsfunktionerne.”