Det er meget positivt med en ny politisk aftale om PtX. Drivkraft Danmarks medlemmer leverer næsten 100 % af energien til landtransporten og luftfarten i Danmark, og er helt klar til at bidrage til, at vi lykkes med PtX.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget afsætter ifølge en ny aftale 850 mio. kroner til udviklingen af Power-to-X-teknologier, der skal gøre det muligt i stor skala at omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der kan bruges i skibe, fly, lastbiler og den tunge industri.

Drivkraft Danmark siger i en kommentar til aftalen:

”Det er et kæmpe skridt for omstillingen af transporten, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget har afsat 850 mio. kr. til at understøtte PTX i Danmark. I Drivkraft Danmark har vi i mange år set på PtX som et afgørende led i omstillingen af den del af transporten, der ikke elektrificeres med batterier. Vores medlemmer distribuerer energi til transporten og er klar til bidrage”, siger Jacob Stahl Otte, direktør i Drivkraft Danmark.

Drivkraft Danmarks medlemmer leverer næsten 100 % af energien til landtransporten i Danmark og en stor del af brændstoffet til luftfarten.

”Vores medlemmer er helt afgørende for, at vi lykkes med PtX i Danmark. Skal vi have anvendelsen op i volumen, skal det nemlig også kunne bruges i den virkelige verden. Det er vores opgave at sikre det.”

CO2-fortrængningskrav til fly og skibe kan sikre efterspørgsel efter PtX
”For vores medlemmer er det ikke så afgørende, om de sælger benzin, diesel, brint, el eller PtX. Det afgørende er, at der er en langsigtet efterspørgsel. Så skal vi nok levere. I landtransporten bidrager beslutningen om et CO2-fortrængningskrav fra 1. januar 2022 til at sikre denne efterspørgsel, så vi i fremtiden vil se flere og bedre grønne produkter. For os at se vil det være oplagt at stille tilsvarende krav i andre sektorer som skibs- og luftfarten. Med et CO2-fortrængningskrav sikres nemlig den nødvendige efterspørgsel og sikkerhed for investorerne”, slutter Jacob Stahl Otte.