Drønærgeligt, så klart kan det beskrives.

Drivkraft Danmarks medlemmer er med rette stolte af deres stationer. De er gennem mange årtier blevet perfektioneret, så de altid matcher forbrugernes aktuelle efterspørgsel efter energi, varer og andre services, der er brug for på vejen. De fungerer 24-7. Og der er vel heller ikke noget andet marked, hvor de aktuelle priser bliver skiltet så klart og tydeligt, som ved vejen foran en tankstation. Det giver relevant og retvisende information til forbrugeren i købssituationen. Men nu er der en risiko for, at tankstationer fremover skal opsætte skilte, som er både irrelevante og direkte misvisende for forbrugeren. Det er drønærgerligt for branchen og forbrugerne.

For som sagerne står lige nu, kommer der på grund af EU’s såkaldte AFI-direktiv, snart nye prisskilte på tankstationerne rundt omkring i landet. De skal vise forbrugerne, hvad det koster at køre 100 kilometer i en typisk bil, hvis man kører på diesel, benzin, el og potentielt gas eller brint. Tanken er, at bilisterne på den måde skal blive mere bevidste om prisforskellen mellem de forskellige drivmidler, så de bedre kan træffe et billigere og grønnere bilvalg, næste gang de køber bil – fx en elbil.

Tankstationerne skal med andre ord skilte med oplysninger, som er relevante i en købssituation hos bilforhandleren – ikke på tankstationen. Men ikke nok med det. Informationerne vil være både ufuldstændige og direkte misvisende.

For de nye skilte vil vise, at det er billigst at køre 100 kilometer i en almindelig dieselbil i forhold til både benzin og el. Det er måske ikke så overraskende, for diesel er af hensyn til erhvervslivet lempeligere beskattet end benzin. For at udligne den forskel betaler dieselbilejere i Danmark en såkaldt udligningsafgift hvert halve år i forbindelse med den grønne ejerafgift – en udgift, der ikke regnes med på skiltene. El til opladning af elbiler er også lempeligt beskattet. Men danske elbilister køber oftest et forholdsvist dyrt abonnement, som indeholder både opladning hjemme og på farten. Den månedlige abonnementspris vil derfor være højere end dieseludgiften for en gennemsnitlig bilist, når den omregnes til prisen for at køre 100 kilometer.

Bilisterne er helt klar over, at der indgår mange flere omkostninger ved at eje og køre i en bil end bare selve drivmidlet. Som en del af implementeringen af direktivet lægger Transportministeriet op til at etablere en uvildig hjemmeside. Her kan bilejere bl.a. finde uddybende prissammenligninger på tværs af de forskellige drivmidler med udgangspunkt i totaløkonomien – den såkaldte TCO-beregning (Total Cost of Ownership). Den del kan vi naturligvis kun bakke fuldt ud op om – modsat de nye prisskilte.