Den næste måned vil ni store bannere på DTU’s campus i Lyngby og Ballerup fortælle hver sin historie om, hvordan universitetet arbejder med bæredygtighed på campus.

Bæredygtighed er en af grundstenene i DTU’s arbejde og indgår som et af de tre pejlemærker i DTU’s strategi. Den næste måned vil store bannere på husmurene i Lyngby og Ballerup vise eksempler på, hvordan universitetet arbejder med bæredygtighed på campus.

Bannerne synliggør nogle af de mange store og små bæredygtighedsinitiativer, der foregår i og omkring DTU’s bygninger og på universitetets grønne områder. Samtidig sætter de fokus på, hvordan DTU hele tiden arbejder på at gøre universitetet mere bæredygtigt. I samme periode gør DTU opmærksom på, hvilken rolle universitetet spiller på forsknings- og uddannelsesområdet med debatindlæg og artikler i pressen.

DTU arbejder med biodiversitet og bæredygtighed på vores store grønne områder – det gælder bl.a. den 17 hektar store randskov rundt om DTU Lyngby Campus, de vilde græsarealer på DTU Ballerup Campus og ved området Veddelev på DTU Risø Campus, hvor der er etableret vandhuller. Samtidig understøtter DTU biodiversiteten ved at etablere små miljøer for vilde blomster, insekter, sommerfugle, fugle og padder.

Ved at vente med at slå græsplænerne i foråret kommer der f.eks. mange steder vilde blomster på Lyngby Campus. Samtidig spares en klipning eller to med græsslåmaskinen. Det understøtter levesteder for planter og dyr.

Flot initiativ på DTU, som Dagens VVS også vil vise i et par yderligere indsalg.