Fire nye projekter, som DTU gennemfører i samarbejde med indiske forskere, skal skabe bæredygtige og klimavenlige løsninger på store udfordringer inden for energi og vand.

Et projekt fokuserer på at sikre rent vand med biosensorer, et andet på at producere billig grøn strøm med et intelligent elnet. I et tredje projekt vil forskerne skabe en mere bæredygtig genanvendelse af spildevand, og endelig vil der blive arbejdet med at samle vind- og solenergi i et nyt klimaneutralt kraftværk.

Dette fjerde skal være med til at udvikle metoder til design og drift af hybridkraftværker, som kombinerer vind, sol og energilagring i et samlet kraftværk, der tilsluttes elnettet. Professor Poul Ejnar Sørensen fra DTU Vind udtaler:

”Den indiske regering offentliggjorde sidste år en ambitiøs plan for at udbyde hybridkraftværker i størrelsen 2.5 GW. Det betyder, at der alene i Indien allerede er et betydeligt marked. Den type kraftværker kan få stor betydning, ikke mindst i Indien, fordi de gør det muligt at øge produktionen fra vind og sol i områder, hvor elnettet ellers sætter grænser for, hvor meget vedvarende energi, som kan tilsluttes.”

Bag investeringerne står Innovationsfonden, der i samarbejde med Department of Biotechnology og Department of Science and Technology i Indien har investeret knap 20 mio. kr. i i alt fem projekter, som sigter på bæredygtige løsninger inden for vand og energi. Fire ud af de fem projekter bliver gennemført af forskere på DTU.

”Med disse projekter kan DTU være med til at løse nogle af Indiens miljømæssige udfordringer,” siger uddannelsesdekan Philip Binning.

”Indien står over for store udfordringer i forhold til FN’s verdensmål. Det handler bl.a. om en voksende urbanisering, stigende forurening, store mængder affald og store spildevandsproblemer. Der er et stort behov for at forbedre livsvilkårene for millioner af mennesker og bekæmpe klimaforandringer.”

Dansk-indisk samarbejde 
Forskningsprojekterne er en udløber af den spændende aftale, som tidligere uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og hans indiske ministerkollega indgik i 2018. Aftalen sigter mod at igangsætte forsknings- og innovationsprojekter inden for vand og energi for 30 mio. kr.

Løsningerne skal bruges i et land med en hurtigt voksende middelklasse og en høj vækst i bruttonationalproduktet, hvor mange mennesker samtidig ikke har adgang til basale goder som elektricitet.