Haderslev Kommune har haft udbud.

Haderslev kommune evaluerede de indkomne tilbud forkert og overtrådte loven.

En af de bydende krævede erstatning. Haderslev kommune indrømmede fejl, men nægtede erstatning.

Nu er erstatningssagen afgjort ved Klagenævnet for Udbud. Haderslev skal til lommerne. Udover udgifter til advokater- til begge sager-, udover udgifter til medarbejdere – til begge sager, skal Haderslev Kommune betale 600.000 i erstatning, plus procenterente samt sagsomkostninger.

Pinligt Haderslev.

Sagen drejer sig om et udbud på asfaltarbejde.

I august sidste år fastslog Klagenævnet, at det var i strid med loven, at Haderslev Kommune havde valgt SR gruppen som vinder. SR gruppens tilbud var ikke konditionsmæssigt. Pankas, der var næstbilligst, havde kørt sagen.

I august-afgørelsen fremhævede Klagenævnet at “Haderslev Kommune har handlet ansvarspådragene over for Pankas.”

Pankas besluttede at kræve erstatning.

Hvordan opgør man så et erstatningskrav. Pankas valgte at ligge maskinleje, administration og andel af hovedkontor til grund. Det beløb sig til 1,6 mio.kr. Pankas kom med alternative påstande på 700.000 eller 150.000.

I sidste uge blev der afsagt ny kendelse. Haderslev Kommune skal betale, som beskrevet ovenfor, 600.000 plus diverse omkostninger.