Manglende konkurrence på el-lademarkedet kommer til at koste.  Og forbrugerne bliver taberne.

Så klart udtrykker Drivkravt Danmarks direktør Jacob Stahl Otte det.

Og han fortsætter:

“Vi ønsker, ligesom på brændstofmarkedet, et velfungerende ellademarked med mange aktører og hård konkurrene til gavn for forbrugerne. For vores medlemmer er klar, og det kommer til at gå rigtig stærkt, hvis der også er lige og fair konkurrencevilkår. Men her er der, som det ser ud nu, nogle betydelige forhindringer.

Klimarådet har fremhævet netop brændstofmarkedet som et marked med høj grad af konkurrence, tillid, gennemsigtighed og forventningsafstemning. Rådets konklusion er, at markedet for opladning af elbiler skal have samme kvaliteter, hvis det ikke skal være en hæmsko for udbredelsen af elbiler. Vi kunne ikke være mere enige, og da det er nu, at vi skaber grundlaget for fremtidens marked for opladning af elbiler, så er det også nu, at der skal tænkes langsigtet.

Vi er bange for, at mange beslutningstagere overser, at der er en betydelig risiko for, at vi om nogle år vil stå med et marked med for få leverandører. Og vi ved alle, hvad konsekvenserne er for forbrugerne, når der ikke er tilstrækkelig konkurrence.

Helt kort fortalt er problemet, at de fem største energiselskaber over 10 år har trukket 16 mia. kr. ud af deres elnetselskaber. Det er penge, som de nu blandt andet bruger på at etablere selskaber med ladestandere til elbiler. Umiddelbart er det vel godt, at vi får ladestandere rundt i landet, vil de fleste nok tænke. Men problemet er, at nogle selskaber kan tabe en masse penge indtil, at de en dag sidder alene tilbage på markedet. Clever har allerede tabt 200 mio. kr., men det gør jo ikke så meget, når man har milliarder i ryggen, og når der ikke er ejere, som skal have en fornuftig forrentning på kort sigt.

Det er klart, at det er meget vanskeligt for andre udbydere af ladestandere at etablere sig i konkurrence med energiselskabernes mange milliarder. At retten til at etablere lynladestationer samtidig uddeles uden om offentlige udbud, som tilfældet er ved Frederiksberg Rådhus, forværrer kun situationen. Så på længere sigt kan ejerne af elbilerne derfor komme til at stå med for få udbydere, for høje priser og for dårlig service.

Hvis den situation skal undgås, er det afgørende, at beslutningstagerne får langt større fokus på at skabe rammerne for et velfungerende marked. Vi anbefaler derfor, at Forsyningstilsynet kigger på denne problemstilling, så vi undgår konkurrenceforvridende forhold på lademarkedet. Lige så vigtigt er det, at kommunerne lokalt altid prøver markedet af. Konkret kan det være med udbud, når en så stor beslutning, som offentlig tildeling af en lynladestation skal afgøres. Og der skal generelt altid stilles krav om lige adgang og rimelig betaling, hvis det offentlige enten direkte eller indirekte støtter infrastrukturen.

Hvem vinder? Hvis rammevilkårene er på plads, bliver det danskerne. Men uanset hvordan det vendes og drejes; uden fair konkurrence er det forbrugerne, der i sidste ende taber.”