Det går fortsat godt for de danske el- og vvs-virksomheder, som i 2018 oplevede en fremgang i omsætningen på to mia. kr. (til en samlet omsætning på 53 mia. kr.) – hvilket svarer til en vækst på fire procent. Det er femte år i træk med vækst i branchen.

De opløftende tal præsenteres i den årlige markedsanalyse fra brancheorganisationen TEKNIQ, som netop er blevet offentliggjort.

”Væksten har det seneste år været lidt større, end vi forventede, men den foregår stadig i et tempo, hvor branchen som helhed kan følge godt med,” siger Niels Jørgen Hansen, adm. direktør i TEKNIQ, og uddyber:

”Det er også værd at notere, at væksten i installationsbranchen – over en femårig periode – faktisk har været dobbelt så høj som den generelle vækst i dansk økonomi. Siden 2013 er dansk økonomi vokset med 10,2 procent, mens fremgangen i installationsbranchen i samme periode er på hele 19,5 procent. Det er ganske godt gået,” siger Niels Jørgen Hansen.

Hattrick af vvs’erne

Det var især vvs-branchen, der ligesom de to foregående år førte an i væksten i 2018. Her var fremgangen i omsætningen på hele 5,1 procent, mens den i elbranchen var på 3,2 procent. Det skyldes, at det stigende boligbyggeri bidrager mere til aktiviteten i vvs-branchen end i elbranchen.

”Omvendt betyder det også, at en mindre vækst på dette område vil reducere væksten mere for vvs-virksomhederne end hos elvirksomhederne de kommende år,” siger Niels Jørgen Hansen.

Fremtidig vækst i roligere tempo

Forventningerne hos TEKNIQ er, at væksten i installationsbranchen vil være på tre procent i 2019 og to procent i 2020. Det er stadig højere end forventningerne til den samlede danske økonomi, hvor man regner med en vækst på cirka 1,5 procent begge de to kommende år.

TEKNIQs markedsanalyse viser da også, at installationsvirksomhederne ser lyst på fremtiden. Og hos TEKNIQ vurderer man, at branchen har fornuftige vækstmuligheder – selvom man altså skal indstille sig på, at fremgangen vil være mere afdæmpet de kommende år.

”Branchens vækst understøttes af, at mange af de positive tendenser fra 2018 holder ved. Det gælder ikke mindst de lave renter, stigende indkomster, boligjobordningen og den voksende friværdi hos mange boligejere. Det er alt sammen faktorer, der giver råd til at investere i eksempelvis energiforbedring og generel renovering af danskernes hjem – ydelser, som installatørerne leverer,” siger Niels Jørgen Hansen.

Samtidig fremhæver han, at industrien og servicesektoren investerer mere disse år.

”Alt i alt er udsigterne de kommende par år ganske lyse. Men som tidligere undersøgelser viser, så er omsætning ikke alt. Installationsvirksomhederne skal også være bedre til at tjene penge på den stigende omsætning, så de kan skabe et solidt fundament at stå på, når kurverne begynder at vende,” siger Niels Jørgen Hansen.

Arbejdskraft frem for valgflæsk

2018 blev også året, hvor installationsbranchen satte beskæftigelsesrekord med i alt 47.100 medarbejdere. For selv om flere virksomheder melder, at det er blevet sværere at skaffe de nødvendige medarbejdere, så er det lykkedes at skaffe stadig flere folk. Virksomhederne har ansat flere elektrikere og vvs’ere men har også søgt nye veje og ansætter i stigende grad mere udenlandsk arbejdskraft, flere ufaglærte og et stadig stigende antal lærlinge.

Skal opturen fortsætte, er det dog ifølge Niels Jørgen Hansen afgørende, at arbejdsstyrken udvides yderligere de kommende år. Og det kræver politisk handling.

”Folketingsvalget nærmer sig, men vi står samtidig i en situation, hvor der er et stort behov for arbejdskraft. Derfor skal politikerne afholde sig fra hurtige valgløfter, der har en negativ effekt på arbejdsudbuddet,” siger Niels Jørgen Hansen.

Han anbefaler, at politikerne i stedet fokuserer på at understøtte kapaciteten i dansk økonomi – det kan for eksempel ske med tiltag, der øger arbejdsudbuddet eller produktiviteten i dansk økonomi.