Hele 85 procent af eleverne fortsætter i Sanistål efter endt uddannelse, og antallet af nye elever vokser år for år. Senest har virksomheden netop budt 19 nye elever velkommen. Succesen skyldes, at man satser på trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder med fokus på udfordring og ansvar fra første dag. 

Der er rift om de unge, og særligt erhvervsuddannelserne udfordres i kampen om talenterne. Ifølge Danmarks Statistik er uddannelsesaktiviteten på de erhvervsfaglige uddannelser faldet fra knap 100.000 elever i 2014 til lidt over 71.000 elever sidste år.

Det er imidlertid ikke alle steder, at man oplever samme store udfordring med elevmangel. En af de virksomheder, som de senere år har haft succes med både at tiltrække og fastholde de unge, er Sanistål, der med 1.400 medarbejdere er blandt Danmarks førende samarbejdspartnere for virksomheder inden for industri og byggeri. Virksomheden har blandt andet været udpeget af Undervisningsministeriet som case-virksomhed ved den merkantile case-eksamen i grundfag i perioden fra 1. april 2017 til 31. marts 2018.

 Elevtallet vokser år for år
Hos Sanistål har man et fast mål om, at 2 % af medarbejderne skal være ansat i et elevforløb, der fx kan være inden for butik eller lager og logistik, og Sanistål har alene i år budt velkommen til 19 nye elever. Elevandelen er faktisk vokset til 2,7 % mod 2 % de foregående to år.

Samtidig vælger hele 85 procent af de færdiguddannede elever i Sanistål at fortsætte karrieren i virksomheden. En af dem er 22-årige Patrick Adler Kristensen, som for to år siden begyndte som elev i butikken i Brønderslev og efter uddannelsens afslutning i år er blevet fastansat i butikken i Aalborg. Han fortæller om baggrunden for sin beslutning om at fortsætte i Sanistål:

– Jeg har blandt andet haft ansvar for kampagner og butikkens facebookside, ligesom jeg på eget initiativ ændrede placeringen af varer i butikken. Jeg har ikke oplevet, at der har været forskel på mig som elev og mine kolleger i forhold til fx at få tildelt ansvar, siger han og understreger, at han blev budt på udfordringer fra første dag:

– Alene dét at blive fortrolig med de forskellige produkter, som blandt kunderne har mange forskellige navne, har været svært. Men heldigvis er der altid gode kolleger at trække på, siger Patrick Adler Kristensen, der på sigt har ambitioner om en stilling som enten forretningschef eller ekstern sælger.

Målrettet kompetenceudvikling
HR-konsulent Lene Flensborg fra Sanistål forklarer, at det ligger i virksomhedens DNA at satse på medarbejdernes trivsel og udvikling. Det afspejler sig fx i medarbejdertilfredsundersøgelsen, hvor 98 % sidste år erklærede sig enige i, at man som medarbejder føler, at man faktisk gør en forskel på arbejdspladsen.

– Vi har et markant fokus på at uddanne vores egne medarbejdere, da vi i høj grad lever af at formidle faglig viden og knowhow til kunder inden for både industri og byggeri. Derfor er det naturligt, at vi satser målrettet på kompetenceudvikling, fortæller Lene Flensborg og fortsætter:

– Det handler både om at kunne tilbyde daglige udfordringer og ansvar, men også om at skabe arbejdsforhold, der understøtter trivsel og udvikling, herunder balance mellem arbejdsliv og privatliv, en god omgangstone, hensyn og omsorg for hinanden.

”Vi løfter i flok”
Det kan 25-årige Randi Frederiksen skrive under på: Hun blev undervejs i forløbet som logistikassistentelev ramt af svær depression, men kom igennem og er i dag fastansat som kvalitetsmedarbejder på Saniståls centrallager i Billund.

– Jeg var bekymret for, om jeg ville kunne fuldføre mit uddannelsesforløb. Men det gjorde jeg. Blandt andet takket være min mentor, min chef og forstående kolleger, siger hun og fortsætter:

– Jeg kan godt lide at være på en arbejdsplads, hvor vi løfter i flok, og hvor der er plads til, at man begår fejl og derigennem udvikler sig. Jeg oplever, at vi bliver mødt med tillid og får tildelt ansvar, og jeg kunne godt se mig selv gøre karriere i Sanistål.

I øvrigt er det ikke kun eleverne, der gerne fortsætter karrieren hos Sanistål. Også de erfarne medarbejdere bliver som regel længe i virksomheden, og senest har man efter sommerferien kunnet fejret hele to 50-års jubilæer.