Det er interessante tal, som kommer fra elselskabs undersøgelse.

Undersøgelsen er lavet, som en webinterview-analyse og omfatter præcis 2.020 danskeres holdning til energibesparelser.

Det er økonomien, som er incitatmentet – og ikke som man ellers skulle tro det miljømæssige.

Det SEAS-NVE, som har lavet undersøgelsen. Og de har delt konklusionen op i fem typer af danskere:

  1. De sparsommelige
  2. De grønne hjerter
  3. Skeptikerne
  4. De ansvarlige
  5. De pragmatiske

De sparsommelige, som er 23% af svarene, vægter økonomi fremfor miljø- og klimagevinster.

De ansvarlige, som er 26%, vægter klima og miljø, men økonomien vejer stadig tungt

Skeptikerne, som er 9%, er grundlæggende ligeglade omkring økonomi og klima

Så er der altså sammentalt 58%, og derfor 42% tilbage.

Af de sidste 42% er 20% de grønne hjerter, der altoverskyggende sparer på energien af hensyn til energi og miljø.

De sidste 22% er de pragmatiske, som ikke har nogen holdning rigtig, men vælger at spare fordi det forventes.