Hvor søger man information, hvis man er i tvivl om, hvilken slags energianlæg det bedst kan betale sig at opføre? Rigtig mange fra energisektoren i ind- og udland klikker sig ind på Energistyrelsens hjemmeside for at finde analyser og beregninger i de otte teknologikataloger, som løbende opdateres i en åben proces, hvor interessenter inddrages.

”Meget få lande udarbejder, vedligeholder og deler så omfattende data, beregninger og analyser, som vi gør. Derfor bliver vores arbejde fulgt med stor interesse blandt folk i energibranchen fra det meste af verden. Teknologikatalogerne er nogle gedigne opslagsværker, som er med til at skabe et ensartet, aktuelt og gennemarbejdet grundlag for planlægningsarbejde, teknisk-økonomiske analyser, fremskrivninger og scenarieanalyser af energisystemer – og det er lige præcis hovedformålet med arbejdet,” siger Bo Risgaard Pedersen, kontorchef i Energistyrelsen.

Opdateret viden om tre forskellige elektrolyse-teknologier

Senest har Energistyrelsens teknologikatalog for fornybare brændstoffer fået opdateret kapitlet om elektrolyseanlæg. Kataloget indeholder beskrivelser af elektrolyse-teknologier samt udvalgte data om økonomi og teknologisk performance. Det opdaterede kapitel indeholder en detaljeret beskrivelse af tre elektrolyseteknologier og de omkringliggende systemelementer, der samlet set udgør et brintproducerende anlæg.

Brugere af kataloget kan finde tal for blandt andet energiforbrug og omkostninger for de tre elektrolyseteknologier i forskellige anlægsstørrelser i de medhørende dataark. Kataloget og dataarkene danner således grundlag for at inddrage og sammenligne teknologierne i fremskrivninger og analyser.

Det opdaterede kapitel indeholder således blandt andet nuværende og fremskrevne værdier for energiforbrug, estimater for anlæggenes fysiske størrelse og økonomiske nøgletal.

Kataloget og dataarkene henvender sig til analytikere i offentlige organisationer og private virksomheder, som arbejder med grøn brint og Power-to-X.