Kommune, hævede standarderne for, hvor mange farlige partikler og gasarter som moderne luftrensning skal fjerne. Denne teknologi kan bruges i daginstitutionerne, hvor behovet for ren luft er større end aldrig før.

I de seneste dage har foruroligende tal fra Rådet for Grøn Omstilling vist, at langt de fleste daginstitutioner har meget høje partikelniveauer i luften, bl.a. Kemikalier/TVOC., til stor gene for både børn og pædagoger.  Analysens resultater tegner et entydigt billede af, at indeklimaet halter voldsomt i daginstitutionerne.

I løbet af de seneste år, er det lykkedes at sende teknologi på markedet, som har flyttet barrieren for fjernelse af de farlige TVOC (Total Volatile Organic Compounds). I Næstved Kommune, støttede man sig i det nyligt gennemførte EU-udbud op af de nye anbefalede retningslinjer, udarbejdet af Dansk Miljørådgivning (DMR) autoriserede arbejdsmiljørådgivere ved Arbejdstilsynet, som anbefaler høje effektive rensningsgrader af de farlige TVOC. Udbuddet handlede om at beskytte mod passiv rygning i ældreplejen, men udfordringen med de farlige TVOC er identisk med den problemstilling, som Rådet for Grøn Omstilling fremstiller – alt for høje partikelniveauer, i særdeleshed TVOC.

Lars Mortensen, Civilingeniør og markedsdirektør i DMR, udtrykker glæde over fokus på de farlige gasarter og partikler, og knytter en kommentar til de nye anbefalede retningslinjer fra DMR:

”Vi har i mange år kunne måle alarmerende høje partikelniveauer, uanset om vi målte på skoler, daginstitutioner eller plejehjem. Der er flere måder disse kan nedbringes på. For at hjælpe kommunerne har vi udarbejdet nogle anbefalede retningslinjer til, hvordan luftrenseteknologi kan benyttes til at reducere de farlige partikler og gasarter markant og forbedre indeklimaet her og nu”.

Anbefalingen fra Rådet for Grøn Omstilling er, at daginstitutioner på sigt skal opgradere til nye moderne ventilationsanlæg. Disse anlæg er dog dyre og ressourcekrævende at sætte op, og med de trængte kommunale budgetter er det ganske urealistisk at ny moderne ventilation bliver fremherskende i størstedelen af de danske daginstitutioner i de kommende år.

En stor del af udfordringerne i daginstitutionerne kan ganske enkelt imødegås, ved at bruge den teknologiske erfaring man blandt andet har fra ældreområdet, hvor det er lykkedes at installere teknologi, som kan rense størstedelen af de farlige partikler og gasarter ud af luften.

I de seneste budgetforhandlinger i Aarhus Kommune var forvaltningens vurdering, at størstedelen (38 ud af 46 skoler) af skolernes ventilation med fordel kunne suppleres af luftrensning, som her og nu løsning for at nedbringe de farlige partikler og gasarter, og herved skabe et sundt indeklima.

Det gennemførte EU-udbud har altså sat nogle nye standarder for luftrensning, som her og nu vil kunne hjælpe de danske daginstitutioner, hvis både teknologi og standarder implementeres.