Dagens VVS har rettet henvendelse til Erhvervsministeren om de offentlige udbud, hvor myndighederne -selvom de ikke kun vægter pris i et udbud, så stiller de “slappe” krav til de andre ting,

Så slappe, at de fleste bydende klarer dem, og så bliver prisen alligevel afgørende. Selvom dette ikke var meningen fra starten.

I sit svar til Dagens VVS skriver Erhvervsminister, Brian Mikkelsen: ” Jeg er opmærksom – og har fokus – på problemstillingen, som du nævner”.

Brian Mikkelsen fastslår også i svar til Dagens VVS, at i følge tal fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen valgte ordregiverne at benytte “laveste pris” som tildelingskriterium i 31% af udbud over 1 mio.kr. i 2017.

Og ministeren fortsætter: “Dermed er det op imod 2/3 af kontrakterne, der tildeles ud fra både pris og kvalitet. Der er således som udgangspunkt fokus på kvalitet i rigtig mange udbud.
Den evalueringsmodel, der anvendes i et udbud, skal være egnet til at vurdere forskelle i kvalitet. Praksis fra Klagenævnet for Udbud understøtter det, idet det her er fastslået, at man ikke i et udbud må angive, at kvalitet og pris vægter 50-50, hvis det alligevel ender med, at prisen
reelt bliver det eneste udslagsgivende for tildelingsbeslutningen.”

“Det er ikke op til mig som minister at bestemme, hvordan de enkelte
myndigheder konkret laver deres udbud,”- og Brian Mikkelsen slutter, som vi startede med at fastslå “at jeg er opmærksom – og har fokus – på problemstillingen”.