Erhvervsministeren har desværre ikke mulighed for at udtale sig til Dagens VVS vedr. de nye elinstallationsrapporter skadesbegreb. Men vi har indhentet bidrag fra Sikkerhedsstyrelsen, som den relevante myndighed på området.

Sådan starter Erhvervsministerens svar til Dagens VVS om den kritik, som Dagens VVS har fremført vedr, brug af rød farve i elrapporter, hvis der blot er for få stikkontakter i forhold til lovgivning og dato.

Og her er svaret:

Sikkerhedsstyrelsen oplyser følgende:

Elinstallationsrapporten er en skriftlig rapport, der indeholder resultatet af gennemgangen af bygningens elinstallationer. Rapporten oplyser, i hvilket omfang bygningens elinstallationer er funktionsdygtige og lovlige i henhold til love og regler på udførelsestidspunktet.

 Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed gennemgår en bygning og f.eks. finder for få stikkontakter i et rum, bliver det derfor som udgangspunkt markeret som et ulovligt forhold i elinstallationsrapporten. Da det ulovlige forhold derudover kan medføre en risiko for en brand, så får forholdet også det omtalte flammesymbol.

 Årsagen er, at for få stikkontakter i et rum kan resultere i større risiko for brand, fx ved at der kobles for mange forlængerledninger og brugsgenstande – ofte i serie –  til den enkelte stikkontakt. Det kan udløse en brand på grund af for høj belastning af stikkontakten.

 Det skal derudover tilføjes, at elinstallationers lovlighed generelt vurderes ud fra den gældende lovgivning på udførelsestidspunktet. Hvad angår antallet af stikkontakter, er der sket en stramning af kravene 1. april 1975. Det betyder, at huse eller installationer, der er opført herefter skal leve op til strammere krav for at være lovlige. Gør de ikke det, vil de få en skadesanmærkning i en evt. elinstallationsrapport. Et tilsvarende forhold med et udførelsestidspunkt før 1. april 1975 kan omvendt godt være lovligt og vil, hvis det er tilfældet, ikke blive medtaget i elinstallationsrapporten.  Forklaringen er, at det ikke er muligt at lovgive med tilbagevirkende kraft.”