“Dagens VVS har overfor sikkerhedsstyrelsen påtalt den mærkelige brug af brandfare symboler, som der er med den nye el-eftersynsordning.

Dagens VVS har flere gange bedt om en kommentar fra sikkerhedsstyrelsens direktør Lone Saabye, men “damen” svarer ikke.

Dagens VVS er derfor gået til sikkerhedsstyrelsens minister, Erhvervsminister Simon Kollerup om en kommentar på kritikken samt en kommentar på, at direktøren for sikkerhedsstyrelsen slet ikke vil kommentere noget.

Dagens VVS` kritik var følgende:

Danmark fik 1.oktober overfor sikkerhedsstyrelsen.2020 en ny el-eftersynsordning i forbindelse med hussalg.

Det er sikkerhedsstyrelsen, som er ansvarlig for ordningen. Det er sikkerhedsstyrelsen, som har udarbejdet ordningen, og det er sikkerhedsstyrelsen, som tolker ordningen.

Når et rum i en bolig bygget efter 1.april 1975 ikke har 1 stikkontakt pr. 4 kvadratmeter, får den symbolet ”Risiko for brand”.

Dette symbol betyder – ifølge el-installationsrapporterne : ”Ulovlige elinstallationer, der indebærer en risiko for brand”.

En bolig opført før 1.april 1975, der ikke har 1 stikkontakt pr.4 kvadratmeter, bliver derimod ikke erklæret brandfarlig.

Den nye el-eftersynsordning indeholder 4 logoer:

Et logo for ”risiko for stød”.

Et logo for ”ulovlige installationer”.

Et logo for ”risiko for brand”.

Et logo for ”undersøges nærmere”

Den måde som sikkerhedsstyrelsen håndterer logoet for ”risiko for brand” er decideret brandfarligt.

For det bliver brugt ulogisk og uigennemtænkt.

1.april 1975 trådte -som nævnt – nye regler i kraft om, at der ved nyopførelse af et hus skulle være en stikkontakt for hver fjerde kvadratmeter i et rum.

Tankegangen dengang var, at hvis ikke der var et tilstrækkeligt antal stikkontakter til de stadig flere el-produkter, der kom i brug, ja så kunne der blive øget brug af forlængerledninger, flerstiksledninger mm. Og dermed måske skabes en brandfare.

I dag når der laves el-eftersyn, og det konstateres, at et rum i et hus bygget efter 1.april 1975 ikke har tilstrækkelig antal stikkontakter markeres det uanset om, der ved el-eftersynet er konstateret forlængerledninger eller ej, som brandfarligt.

Bygningen med for få stikkontakter overholder ikke gældende lovgivning, men at bruge et brandfaresymbol er decideret brandfarligt.

Sikkerhedsstyrelsen bør lave dette om straks ellers opfører styrelsen sig …..brandfarlig.”