Renset spildevand vil være en kæmpe gevinst både miljømæssigt og økonomisk og et væsentligt bæredygtigt bidrag til power-to-x-udviklingen i Danmark.

Inden for de næste fem år forventes det, at mindst to store power-to-X anlæg vil etablere sig i Esbjerg-området. Power-to-X kræver store mængder vand, og derfor er DIN Forsyning gået i gang med at undersøge, om renset spildevand kan bruges i stedet for grundvand. Det vil være en kæmpe gevinst både miljømæssigt og økonomisk og et væsentligt bæredygtigt bidrag til power-to-x-udviklingen i Danmark.

I Danmark er vi så privilegerede, at vi har rent vand i undergrunden, der kan drikkes. Men det rene vand er en begrænset ressource, der skal bruges klogt. Derfor er det vigtigt at tænke i alternativer i de situationer, hvor der er brug for rigtig meget vand. Det gælder eksempelvis i forbindelse med power-to-X anlæg, der er blevet annonceret flere steder i Danmark – bl.a. i Esbjerg.

Power-to-x kræver store mængder vand. Copenhagen Infrastructure Partners forventede anlæg i Esbjerg, Høst PtX, forventer at skulle bruge ca. 1,3 mio. m3 årligt med den nuværende planlagte produktion. Der er dog ikke tale om drikkevand, da vandet, der skal bruges i PtX, skal være ultrarent. I drikkevand findes der bl.a. en række naturlige salte og mineraler, der skal fjernes, før vandet kan bruges. Det betyder, at uanset om vi leverede vand i drikkevandskvalitet, så skulle det alligevel det renses. Det fik os til at tænke i andre baner. For vand har vi nok af i Esbjerg. Men det er drikkevandsressourcen, der er begrænset, fortæller forretningsudviklingschef Claus A. Nielsen fra DIN Forsyning.

Den umiddelbart mest oplagte løsning er, at DIN Forsyning leverer teknisk vand, som kan være grundvand, der er uegnet til drikkevand. Men renset spildevand kan være et andet alternativ. Og bliver det en realitet, vil det være vigtigt bidrag til at gøre fremtidens power-to-x-produktion mere bæredygtig.

Løber ikke tør for renset spildevand

– Renset spildevand har vi masser af. Og vi løber aldrig tør. Alene i Esbjerg udleder vi 15 mio. m3 årligt til havet. Renset spildevand skal tilmed ikke pumpes op af jorden, men findes allerede i vores kredsløb. En anden fordel ved at bruge renset spildevand er, at vi undgår at pumpe grundvand med salte og mineraler op af undergrunden, for derefter at rense det og lede restvandet med forhøjet koncentration af salte gennem renseanlægget til rensning, fortæller Claus A. Nielsen.

Derfor har DIN Forsyning indledt et samarbejde med NIRAS, der bl.a. er specialister indenfor avanceret vandbehandling. Formålet med samarbejdet er at undersøge, hvorvidt de store mængder spildevand kan indgå i power-to-x-produktionen.

– Vi ser et stort potentiale i at være med til at udvikle teknologien ifht. at bruge renset spildevand i Power-to-X. Vand ligger – sammen med bl.a. myndighedstilladelser og adgang til tilstrækkelige mængder grøn strøm – på kritisk vej, når PtX-potentialet skal forløses, og derfor vores aktuelle samarbejde med DIN Forsyning af stor vigtighed, udtaler Jens Brandt Bering, som er direktør for Forsyning hos NIRAS.

Et bæredygtigt bidrag til fremtidens energiløsninger
Hos Esbjerg Kommune ser man meget positivt på de nye muligheder:

– Vores grundvand er en meget værdifuld, men også sårbar ressource, som vi i Esbjerg Kommune har meget fokus på at beskytte. Derfor betyder det meget, at vi har aktører, som fokuserer på at anvende andre ressourcer via innovative løsninger, som tilmed sparer på vandet og skåner vores natur. Tankegangen understreger, at Esbjergs status som en bæredygtig EnergiMetropol også handler om at udvikle nye bæredygtige energiløsninger, udtaler Jørgen Ahlquist, formand for Klima- & Miljøudvalget.

DIN Forsyning bestræber sig konstant på at skabe nye, tilpassede løsninger, der understøtter den grønne omstilling:

– Lykkes det, er det en god måde at passe på vores dyrebare ressourcer og minimere spild. Vi ønsker i høj grad at bidrage innovativt ved at gøre fremtidens energiløsninger så bæredygtige som muligt. Og her håber vi på at kunne tilbyde en tilpasset løsning, der understøtter power-to-X-udviklingen på en bæredygtig facon, understreger Claus A. Nielsen fra DIN Forsyning.

Glæde over yderligere udvikling hos Høst
Hos den potentielle slutbruger af det rensede spildevand er der stor glæde over det nye initiativ, der kun understøtter de visioner og ambitioner, som i forvejen er kendetegnende for udviklingen af det nye power-to-X-anlæg.

– Hele projektet Høst PtX Esbjerg er funderet på bæredygtighed, og hver eneste gang vi kan tage et skridt yderligere i den retning, er det kun positivt. Vi er meget opmærksomme på at værne om naturens ressourcer, og hvis det teknisk kan lade sig gøre at bruge renset spildevand i produktionsfasen, har vi opnået endnu en landvinding. Vi søger hele tiden de teknologiske muligheder, der sætter det mindste aftryk på natur og miljø – lokalt og globalt, så hvis vi med vores anlæg kan bidrage til at minimere udledning af spildevand lokalt, så er vi meget tilfredse, konstaterer David Dupont-Mouritzen, projektdirektør i Høst PtX Esbjerg, og uddyber:

– Vi ønsker at bidrage positivt til udviklingen i Esbjerg med lokale arbejdspladser og kommunale CO2-reduktioner, mens vi bidrager til at skabe en dansk førerposition inden for en ny grøn industri. Her er igen tale om en ny teknologi, der ikke bare kan bruges her i området, men potentielt også fremme bæredygtighed andre steder i verden, slutter David Dupont-Mouritzen.

Power-to-x-anlægget Høst PtX forventes at være klar i 2026.