Esbjerg har igen lavet et udbud, hvor kun 1 leverandør lever op til kravene.

Dette er ikke fair, og det er vel typisk Esbjergsk.

Dagens VVS har tidligere skrevet om dette og henvist til “Lundsgaard-kurven”, der var total unfair.

Nu har Dagens VVS kontaktet EU og Klagenævnet for Udbud.

Sidstnævnte har svaret.

Det kommer nedenfor. Men svaret er ikke godt nok.

Efterfølgende har Dagens VVS kontaktet borgmester i Esbjerg, som også sidder i DIN forsynigs bestyrelse.

Samt Konkurrencestyrelsen.

Spændende hvad de svarer.

Klagenævnets svar, som Dagens VVS ikke mener er Ok- følger nedenfor- Og PS. Dagens VVS har klaget over svaret:

 

Klagenævnet for Udbud forstår din henvendelse således, at der er tale om en forespørgsel af generel karakter om lovligheden af at angive et krav, som kun kan opfyldes af en enkelt leverandør.

 

Klagenævnet kan ikke udtale sig herom.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har kompetence til at udtale sig om spørgsmål af generel karakter. Styrelsen kan kontaktes på telefon 41 71 50 00 og mail: kfst@kfst.dk.

 

Hvis klagenævnet skulle have misforstået din henvendelse, og der er tale om en klage over et konkret udbud, er du velkommen til at kontakte nævnet igen, således at du kan få en vejledning til indgivelse heraf.