Direktør i Dansk Erhvervs og tidligere minister Brian Mikkelsen har holdt Rotary foredrag, som fokuserede på fremtiden, især fremtiden for erhvervslivet.

Der er mange udfordringer, men både Brian Mikkelsen er optimistisk..

Brian Mikkelsen sagde, at vi i Danmark altid har vist stor omstillingsevne, når der var udfordringer.

”Og det er denne evne, der skal klare de mange udfordringer i de kommende år ”, fastslog Dansk Erhverv direktøren.

Dansk Erhverv omfatter 100 brancheforeninger og har 18.000 medlemmer.

Udfordringerne

Udfordringerne er mange.

2024  er fyldt med mange ubekendte: valg i USA, krige og frygt for inflation. Der er en tendens til protektionisme og mindre frihandel, og det er ikke godt for Danmark, som sælger for mere end 2000 milliarder i udlandet om året. Produktiviteten falder i Europa, men vokser i USA.

Og både i Danmark og Europa har vi en demografisk udfordring. I 2050 vil der være 45 millioner færre europæer mellem 20 og 64 år.

I 2040 vil 74 danske kommuner mangle arbejdskraft på grund af denne tendens.