Et studie udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz på vegne af Erhvervsministeriet blev præsenteret i dag på en konference i Bruxelles, der blev afholdt i samarbejde med tænketanken European Policy Centre.

Rapporten viser, at Danmarks BNP er 5 pct. højere end den ville have været, hvis Danmark ikke var medlem af det indre marked svarende til 100 mia. kr. årligt. Og reallønnen er 10 procent højere, hvilket svarer til en årlig indkomststigning på 65.000 kr. for et LO-ægtepar i ejerbolig.

Studiet viser, at alle EU-lande nyder gavn af deres medlemskab af det indre marked omend på forskellig vis. Handel med varer og tjenester på det indre marked skaber 56 mio. jobs på tværs af EU. Det indre marked står for mere end 80 pct. af investeringerne i de østeuropæiske lande. Og arbejdskraft fra andre europæiske lande har bidraget til at undgå flaskehalse på arbejdsmarkederne.

Endelig viser studiet, at det indre marked gør det nemt for små specialiserede virksomheder at sælge deres produkter og tjenester til eksporterende virksomheder og derigennem deltage i globale værdikæder.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov:
”Det danske medlemskab af EU’s indre marked er helt afgørende for vækst og arbejdspladser i alle dele af Danmark. Uden adgangen til det indre marked ville vi have betydeligt færre penge hvert år til at opretholde vores generelle velstand. Det understreger endnu en gang, at det indre marked er en hjørnesten i EU-samarbejdet, som vi skal værne om og videreudvikle.”