Medens solen skinner over Danmark, har Dagens VVS været i dialog med EU omkring, at nogle danske kommuner/forsyninger ikke overholder de gældende udbudsregler.

Ifølge Thomas Spoormans fra Generaldirektoratet for den Indre Marked i EU, er reglerne klare.

Og Thomas Spoormans fortæller til Dagens VVS, at EU-kommissionen i øjeblikket er i gang med en undersøgelse af, om de enkelte medlemslande overholder reglerne, herunder de fastlagte tærskeværdier.

Til Dagens VVS fortsætter Thomas Spoormans: ” og Kommissionen vil gribe ind overfor en påvist ukorrekt procedure ved at indlede traktatsbruds-forhandlinger mod de enkelte lande”.

Udover at Kommissionen selv er i gang med en undersøgelse, har kommissionen også beføjelser til at tage sager op. Sager, som har været omtalt i pressen eller som der har været forelagt kommissionen.

” I så fald har Kommissionen beføjelser til at gå i dialog med de enkelte landes myndigheder”, fastslår Thomas Spoorman.

Dagens VVS fortsætter dialogen med EU.