Hvad der for tre år siden blot var en vision er i dag blevet til virkelighed. 10 lande har i et tæt regionalt samarbejde sat mere og billigere havvind op i Nordsøsamarbejdet. En målsætning, der er helt afgørende, hvis vi ønsker at leve op til indholdet i Parisaftalen.

Efter et år i formandskabsstolen samler Danmark i dag torsdag den 20. juni energiministre og repræsentanter fra Nordsølandene i Danmarks energimetropol, Esbjerg. Her kan de ved selvsyn få et indblik i det potentiale, Nordsøen rummer for havvind.

Stort potentiale for yderligere havvind

Fokus for ministermødet er at få samlet op på de resultater samarbejdet har leveret i de første tre år af dets levetid og få landene til ikke kun at genbekræfte ønsket om fortsat samarbejde, men også at diskutere, hvad samarbejdet skal fokusere på som de næste skridt. Herunder skal der tages stilling til, hvordan Nordsøsamarbejdet kan videreføres i lyset af, at briterne forlader EU.

Et konkret eksempel på den positive virkning af Nordsøsamarbejdet er, at der er lavet en kalender over udbud, så landene i højere grad kan koordinere deres udbud og undgå dyre flaskehalse i vindindustrien.

Meget kan dog stadig gøres i fællesskab, hvis Nordsøens kæmpe potentiale skal udvindes.

De seneste tal viser, at Nordsølandene samlet har identificeret et potentiale på min 70 GW, altså fire gange så meget energi, som der i dag leveres fra Nordsøen.

Ministre besøger Horns Rev

Inden ministermødets officielle program går i gang, bliver ministrene og repræsentanter for de 10 lande i Nordsøsamarbejdet fløjet udover Horns Rev 1 og 3 for at lande på Horns Rev 2. Turen vil vise nogle af de praktiske udfordringer, som kan løses i samarbejdet for at gøre udbygningen smidigere. Det gælder fx hvordan man opstiller vindmølleparker i forhold til hinanden for bedst at udnytte vind og areal, og om man kan ensrette udformningen af møllerne, fx malingen, så det kan blive billigere og praktisk lettere at vedligeholde.

Danmark vil til det efterfølgende ministermøde indhente mandat fra de andre medlemslande til at bruge efteråret til at udarbejde et nyt arbejdsprogram for samarbejdet. Arbejdsprogrammet skal bl.a. tage udgangspunkt i industriens anbefalinger, som bliver overrakt på ministermødet.

Danmark har gennem hele sit formandskab haft som ambition, at industrien skal være tæt inddraget i samarbejdet. Ministermødet holdes derfor i parløb med en industrikonference, og ministre og industri kan mødes til en fælles debat i Esbjerg om fremtiden for Nordsøsamarbejdet.

Fakta:

Nordsøsamarbejdet er et frivilligt regionalt samarbejde om havvind og el-net i Nordsøen. Samarbejdet startede i 2016. Danmark er det tredje land til at have formandskabet. Det nuværende formandskab står til at udløbe i 2019, men Danmark vil på ministermødet indhente mandat til at igangsætte arbejdet med en forlængelse.

Landene i Nordsøsamarbejdet er: Belgien, Holland, Luxembourg, Irland, Storbritannien, Frankrig, Norge, Sverige, Tyskland og Danmark med deltagelse af Europa-Kommissionen